^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal sladem wiatrakowW obliczu radykalnej zmiany stanowiska polskiego rządu, który podjął już decyzję o powrocie do wiatrakowania Polski, chcemy pokazać, że jest to nie tylko błędna decyzja w sensie gospodarczym i politycznym, ale także mająca daleko idące konsekwencje dla zdrowia mieszkańców wsi zmuszonych żyć pod farmami wiatrowymi. Trudno jest ignorować naukowo potwierdzony negatywny wpływ hałasu infradźwiękowego na zdrowie ludzi, choć z braku wiedzy nie takie rzeczy się robi.

Publikujemy dzisiaj fragment rozmowy z prof. Vahlem pt. „Energetyka wiatrowa - zagłuszarki serca. Naukowcy z Mainz badają skutki infradźwięków”, podczas której prof. Vahl wyjaśnia w jaki sposób niesłyszalne infradźwięki emitowane przez elektrownie wiatrowe działają jak zagłuszarka serca.

bells 2651369 1280

fot. Pixabay/CC0 Domena publiczna

„Allgemeine Zeitung” (dalej: AZ):

W polityce i w branży wciąż trwa euforia wokół energetyki wiatrowej, ale ta forma produkcja energii budzi wielkie kontrowersje wśród lokalnych mieszkańców. Obok wpływu na krajobraz, chodzi także o szkodliwość niesłyszalnych infradźwięków. W tej sprawie badania naukowe dostarczają coraz więcej dowodów. Na przykład, na kongresie stowarzyszenia naukowego sensację wywołały badania zespołu roboczego z Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Naczyniowej Uniwersytetu Medycznego w Mainz (Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Unimedizin) wskazujące na to, że infradźwięki osłabiają mięsień serca. Rozmawiamy z dyrektorem Kliniki prof. Christianem-Friedrichem Vahlem, który był inicjatorem tych badań.

Fragment wywiadu:

AZ: Jak zainteresował się Pan tym tematem?

Vahl: Mój znajomy, artysta Cyrus Overbeck miał dom we Wschodniej Fryzji, bardzo blisko wielkiej farmy wiatrowej. Skarżył się coraz bardziej na trudności z koncentracją i zaśnięciem — objawy, który zgłaszane są na całym świecie w pobliżu elektrowni wiatrowych.

AZ: Jaki jest związek między dźwiękami a chorobami serca?

Vahl: Wpływ słyszalnego hałasu jest badany we wzorcowy sposób przez zespół prof. Münzela. Ja sam zajmowałem się skutkami drgań wysokiej częstotliwości na siłę mięśni na Wydziale Fizjologii Uniwersytetu w Hamburgu [Institut für Physiologie der Universität Hamburg – dopisek redakcji]. Nie jest też czymś nowym hipoteza, że nawet niesłyszalne dźwięki, tj. infradźwięki, oddziaływują na naczynia krwionośne.

AZ: Jakiego rodzaju jest to wpływ?

Vahl: Kiedy zastawka aorty, która reguluje przepływ krwi z serca do organizmu, ulega zwapnieniu, a zatem zwęża się, zmienia się przepływ krwi i odgłos z tym związany. Przykładowo, dyskutuje się, czy ten zmieniony dźwięk [przepływu krwi – dopisek redakcji] wiąże się z powstawaniem niebezpiecznych miejsc w naczyniach za tymi zwężeniami.

AZ: Co to są infradźwięki i jak działają?

Vahl: Słyszalne dźwięki mieszczą się w przedziale od 20 do 20.000 Herców, poniżej 20 Herców nie są już słyszalne, ale fizycznie postrzegalne przy wysokim poziomie ciśnienia akustycznego — co może mieć konsekwencje. Turbiny wiatrowe przekształcają 40% energii wiatrowej w energię elektryczną, a 60% w infradźwięki.

AZ: Istnieją jednak zabezpieczenia przed hałasem…

Vahl: Infradźwięki rozchodzą się w dużym promieniu i nie osłabiają ich okna ani mur. Ochronę przed typowymi częstotliwościami infradźwięków zapewniłaby dopiero ściany o wysokości 30 m i grubości 8 m. Przy coraz wyższych elektrowniach wiatrowych sięgających 200 metrów i wyżej, natężenie infradźwięków będzie jeszcze większe.

AZ: Jakie pytanie zadał Pan sobie w odniesieniu do infradźwięków?

Vahl: Chcieliśmy po prostu określić ilościowo, czy bezpośrednie narażenie serca na tkankę mięśnia sercowego ma jakiś wpływ na jego siłę. (…)

AZ: I jaki był wpływ infradźwięków?

Vahl: W obecnej chwili można bezpiecznie powiedzieć, że infradźwięki w warunkach zrealizowanych pomiarów zmniejszają siłę rozwiniętą w odizolowanym mięśniu sercowym — w pewnych warunkach utrata sięga 20%. Mamy odpowiedź na fundamentalne pytanie, czy infradźwięki mogą oddziaływać na mięsień sercowy.

AZ: Co teraz?

Vahl: Naturalnie następny krok to pomiary na żywych organizmach.

AZ: Jakie wnioski wyciąga Pan z dotychczasowych wyników?

Vahl: Jesteśmy na samym początku, ale możemy wyobrazić sobie, że długookresowe narażenie na infradźwięki powoduje problemy zdrowotne. Niesłyszalny hałas infradźwięków działa jak zagłuszarka serca.

Tłumaczenie i opracowanie

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

Michael Bermeitinger, „Windkraft – Störsender fürs Herz: Mainzer Forscher untersuchen Folgen des Infraschalls”, Allgemeine Zeitung

Nachrichten Mainz, 05.03.2018 – tekst dostępny jest tutaj: http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/stoersender-fuers-herz-muskel-verliert-an-kraft-forscher-der-mainzer-herzchirurgie-untersuchen-folgen-des-infraschalls-durch-windkraftanlagen_18566513.htm

cytowane za blogiem windwahn.com, 6 marca 2018 r.

http://www.windwahn.com/2018/03/06/forschung-in-mainz-infraschall-mindert-herzmuskelkraft-um-bis-zu-20-prozent/

stopwiatrakom stopka 1