^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci zagraniczneNiemiecka gazeta biznesowo-ekonomiczna Handelsblatt pisze o dalszym raptownym wzroście cen energii elektrycznej w Niemczech w 2019 r. [1] Handelsblatt podkreśla, że koszt energii elektrycznej dla odbiorców prywatnych wynosi już 30 eurocentów za kilowat i jest „najwyższy w Europie”.

Spodziewany wzrost cen detalicznych do 8% w tym roku wynika z szybko rosnących kosztów sieci energetycznej, co jest konsekwencją „ogromnych inwestycji w rozbudowę sieci w celu integracji OZE”, tj. głównie farm wiatrowych i słonecznych. Jak podkreśla Handelsblatt, niemiecka „transformacja energetyczna” (Energiewende) znajduje się wciąż jeszcze na wczesnym etapie realizacji, tak więc koszty z nią związane będą wzrastać dalej w przyszłości.

Drugim czynnikiem powodującym wzrost cen energii jest tak zwana „taryfa gwarantowana” dla producentów energii z OZE, która jest obecnie bardzo powoli wycofywana w Niemczech.

Według Handelsblatt, roczne koszty taryfy gwarantowanej i opłaty sieciowej wynoszą obecnie 50 miliardów euro rocznie.

W systemach energetycznych z dużym udziałem niestabilnych OZE (wiatr, słońce) występuje ogromna rozpiętość między hurtowymi a detalicznymi cenami energii elektrycznej. Dopiero ceny detaliczne uwzględniają bowiem w większym stopniu realny koszt energii z OZE dla systemu energetycznego, gdyż ceny hurtowe nie są dostępne dla odbiorców detalicznych. 

Jak zauważa Handelsblatt, to zniekształcenie rynku energii jest szczególnie groteskowe w przypadku Niemiec, gdzie w obrocie hurtowym energia elektryczna jest dostępna za 5 eurocentów kilowatogodzinę, przy cenie detalicznej wynoszącej 30 eurocentów.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Opisywany powyżej kształt rynku energii w Niemczech jest świadomym i celowym zabiegiem twórców Energiewende, gdyż chodziło o to, by cały ciężar transformacji zrzucić na barki konsumentów energii, chroniąc niemiecki przemysł przed szokiem cenowym. Dzisiaj, gdy energia dla konsumentów w Niemczech oraz w Danii jest już najdroższa w Europie, dalsze możliwości żerowania na społeczeństwie zaczęły się wyczerpywać. Stąd taka presja wywierana przez Komisję Europejską na „budowę rynku energii” w Europie, by niemiecki model energetyki zdominował całą Unię Europejską.

Efekty niemieckiej polityki energetycznej widać także i w Polsce. Wystarczyło, że w 2018 r. poszybowały w górę ceny uprawnień do emisji CO2, by trzeba było ustawowej interwencji do uspokojenia rynku. Problem jednak nie zniknął i z chwilą, kiedy ceny uprawnień do emisji CO2 skoczą do 50-60 euro za 1t, wszyscy zrozumieją po co Niemcy walczą z klimatem przy pomocy budowy wiatraków.

Tłumaczenie, opracowanie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] Klaus Stratmann, „Der zweite Preisschock – Netze werden Kostentreiber der Energiewende” Handelsblatt online, 14.04.2019 r. — https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/strompreise-der-zweite-preisschock-netze-werden-kostentreiber-der-energiewende/24218440.html?fbclid=IwAR1XEgde3eW3mpyxVAzMxr8MFU1K2t7WzhCRUbQZQXNiu2hUJzhvyRCybdE&share=fb&ticket=ST-1814012-ZxqHafzcj2CCoW4KAIBH-ap5

Nasz artykuł oparty jest na: Pierre Gosselin, „German Power Prices Set To Keep Skyrocketing In 2019 Due To 50 Billion Euros Annually In Grid And Feed-In Levies”, blog NoTricksZone, 16.04.2019 — https://notrickszone.com/2019/04/16/german-power-prices-set-to-keep-skyrocketing-in-2019-due-to-50-billion-euros-annually-in-grid-and-feed-in-levies/