portal wiadomosci zagraniczneNiedawno ujawniono bardzo ambitne plany rozbudowy farm wiatrowych w Norwegii. Wiele z tych farm, składających się z wiatraków o wysokości 180-250 metrów, ma powstać na obszarach dotychczas dziewiczej przyrody. Wzdłuż wybrzeży, wokół fiordów, w lasach i w górach. Te plany oznaczają nieodwracalne zniszczenie naturalnych krajobrazów i ekosystemów, należących do najpiękniejszych i najcenniejszych w całej Europie.

Norwegia jest jednym z nielicznych bogatych krajów w Europie, gdzie można jeszcze napotkać prawdziwie dziewiczą przyrodę, nienaruszoną ingerencją człowieka. Jednak nawet w Norwegii takie obszary zajmują już tylko 12% powierzchni kraju. Plany branży wiatrakowej przewidujące industrializację obszarów dotychczas nienaruszonych oznaczają, że miejsc, gdzie mieszkańcy Europy mogą zobaczyć dziką przyrodę, będzie jeszcze mniej.

Instalacje wiatrakowe na obszarach cennych przyrodniczo oznaczają bezpośrednie zagrożenie dla życia chronionych gatunków ptaków, jak orły czy sowy. Budowa tak licznych farm wiatrowych przyniesie też ogromny uszczerbek dla tradycyjnie zwróconej ku przyrodzie kultury norweskiej, w tym także dla kultury i tradycyjnego sposobu życia rdzennych mieszkańców tych terenów - Samów.

Plany branży wiatrakowej w Norwegii pokazują, że za hasłem „przyjazny dla środowiska” kryje się tak naprawdę dążenie do wielkich zysków przez wielkie korporacje kosztem ochrony przyrody.

1011.1 Bielik foto

fot. Zdjęcie orlika bielika pociętego na kawałki przez turbinę wiatrową — Fotografia roku 2015 / kategoria Człowiek i przyroda / konkurs Stowarzyszenia Fińskich Fotografów Przyrody (Suomen Luonnonvalokuvaasjat)/

Autor: Seppo Keränen; źródło: / http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/sarjavoittajat2015

Norwescy obrońcy dzikiej przyrody proszą wszystkich o podpisanie petycji o powstrzymanie tych inwestycji, skierowanej do rządu norweskiego. Petycja skierowana jest do społeczności międzynarodowej i jej tekst został przetłumaczony na 13 języków, w tym polski (należy przewinąć w dół tekst petycji do tekstu polskiego). Szersze informacje na temat planów budowy farm wiatrowych podano na samym końcu petycji (po angielsku).

Petycja dostępna jest na stronie:

https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/The_Norwegian_Water_Resources_and_Energy_Directorate_and_the_Norwegian_government._Save_Norwegian_nature_and_wildlife/

Opracowanie, tłumaczenie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu