portal sladem wiatrakowPo latach walki o reakcję władz na zatrucie wody w studniach farmerów - sąsiadów farm wiatrowych, w kanadyjskiej prowincji Ontario ma się rozpocząć proces przeciwko ministrowi i ministerstwu środowiska tej prowincji oraz trzem spółkom wiatrakowym, które eksploatują dwie farmy wiatrowe. [1] W trakcie procesu, jeśli dowody wykażą winę deweloperów, mogą im zostać postawione nawet zarzuty karne.

W dniu 12 lipca br. Sąd Pokoju w Ontario ustalił, że istnieją uzasadnione i prawdopodobne podstawy do postawienia zarzutów na podstawie ustawy o ochronie środowiska (EPA). Z dokumentów sądowych wynika, że trzem spółkom eksploatującym farmy wiatrowe zarzuca się „nielegalne uwalnianie do środowiska zanieczyszczeń, w tym tzw. „czarnych łupków” i innych potencjalnie niebezpiecznych związków metali w bezprawny sposób, co spowodowało lub prawdopodobnie spowodowało niekorzystne skutki”.

channel 1692671 1280

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Ministrowi środowiska, jak i samemu ministerstwu zarzuca się „niedołożenie należytej staranności w celu zapobieżenia instalacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych” na dwóch farmach wiatrowych, w rezultacie czego doszło do zanieczyszczenia wody w studniach.

Według zeznań jednej z dotkniętych tą sytuacją osób, jej rodzina gospodaruje na tej samej farmie od czterech pokoleń. Przez cały ten czas, aż do chwili rozpoczęcia budowy pobliskiej farmy wiatrowej, woda w studniach była krystalicznie czysta i nadawała się do picia.

Okolica ta cechuje się płytkim zaleganiem warstwy wodonośnej. Kiedy rozpoczęło się wbijanie pali i wznoszenie elektrowni wiatrowych na terenie inwestycji, woda, którą do tej pory pili mieszkańcy, stopniowo zmieniła kolor na czarny. Wkrótce stała się niezdatna do użytku nawet po przegotowaniu. Sytuacja ta trwa od lat i ma oczywisty wpływ na życie farmerów.

W 2017 r. wykonano wreszcie badania laboratoryjne wody z okolicznych studni. W przypadku jednej z nich stwierdzono, że od chwili rozpoczęcia robót budowlanych na pobliskiej farmie wiatrowej ilość cząsteczek tzw. czarnych łupków w wodzie wzrosła czternaście tysięcy razy.

W zeszłym tygodniu rząd prowincji Ontario ogłosił rozpoczęcie programu badań lokalnych ujęć wody dotyczących zagrożenia zdrowia. W ramach tego programu zbadane ma być 200 prywatnych studni na terenach rolniczych. 

Tłumaczenie i opracowanie

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] Kirk Dickson, „Ontario ministry, minister & wind companies charged for failing to prevent tainted well water”, Blackburnnews.com, z dn. 26.07.2019 r. -

https://blackburnnews.com/chatham/chatham-news/2019/07/26/ontario-ministry-minister-wind-companies-charged-failing-prevent-tainted-well-water/