portal komisja europejskaW dniu 19 października 2020 r. Komisja Europejska przyjęła plan pracy na 2021 r., który przewiduje szereg nowych inicjatyw politycznych i legislacyjnych. Łącznie wskazano aż 44 nowe cele polityczne, które są kontynuacją sześciu głównych celów wskazanych przez Ursulę von der Leyen w jej „orędziu” do Unii w dniu 16 września br. [1] Przyjęty program: „ma sprawić, że Europa stanie się zdrowsza, sprawiedliwsza i że będzie lepiej prosperować, zwiększając tempo długoterminowej transformacji w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki, przygotowanej do przejścia w erę cyfrową.” [2]

Z uwagi na ogłoszenie przez socjalistyczny rząd Morawieckiego drugiego lockdownu gospodarki i życia społecznego, który ma na celu przykryć rzeczywisty kryzys gospodarczy i polityczny, wywołany przez sam rząd i wprowadzane obostrzenia, niewiele osób zwraca uwagę na niezwykłe wręcz przyspieszenie budowy unijnej federacji. Ten nowy twór państwowy buduje się, jak typowy pasożyt, który zjada swojego żywiciela od środka. Dokładnie tak postępuje Komisja Europejska, krok po kroku odbierając państwom członkowskim Unii Europejskiej jakikolwiek wpływ na rzeczywistość.

Komisja Europejska

Na zdjęciu: siedziba Komisji Europejskiej. fot. Pixabay

Sześć priorytetów politycznych Komisji Europejskiej

Obecny kryzys gospodarczy jest doskonałym pretekstem dla środowisk rządzących Unią, by dokończyć dzieła budowy „Nowego Wspaniałego Świata”. Dokładnie o tym mówiła niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej: „Europa nie pokonała jeszcze kryzysu, obecnie mamy do czynienia z uderzeniem drugiej fali. Musimy zachować czujność i wzmocnić nasze wysiłki. Musi to zrobić każdy z nas. Komisja Europejska będzie kontynuować działania w kierunku zapewnienia Europejczykom szczepionki, ale także w celu wsparcia naszych gospodarek w procesie odbudowy – za sprawą zielonej i cyfrowej transformacji.” [2]

Przyjęty w dniu 19 października br. program prac na 2021 r. wskazuje sześć zasadniczych priorytetów (celów politycznych), które są uzupełnione konkretnymi zadaniami legislacyjnymi. [3] Są to, w kolejności wskazanej przez samą Komisję:

- Europejski Zielony Ład,

- Europa na miarę ery cyfrowej,

- Gospodarka służąca ludziom,

- Silniejsza pozycja Europy w świecie,

- Promowanie naszego europejskiego stylu życia,

- Nowy impuls dla europejskiej demokracji.

Wskazane cele nijak się mają do unijnych Traktatów, które powierzają Komisji Europejskiej rolę koordynacyjną i mediacyjną między państwami członkowskimi Unii w ściśle wybranych obszarach. Tymczasem polityczna agenda Komisji kierowanej przez Ursulę von der Leyen zawiera polityczny program działań eurobiurokratów, którzy realizują własne pomysły poza jakąkolwiek kontrolą i bez związku z przysługującymi im kompetencjami. Jest to jawne uzurpacja i zawłaszczanie sobie władzy kosztem obecnych rządzących, w rzekomo suwerennych państwa, a co już dawno powinno skutkować zakończeniem jakiejkolwiek publicznej działalności przez członków Komisji. No chyba, że wasalizacja państw członkowskich Unii jest częścią jakiego planu, co tłumaczyłoby niemrawe pomruki niezadowolenia z Warszawy.

Wszystkie unijne priorytety stanowią oczywiste zagrożenie dla Polski i naszej gospodarki, gdyż już realizacja celu 15% udziału OZE w miksie energetycznym wywołała potężny kryzys w polskim górnictwie, energetyce i hutnictwie, czego dowodem jest m.in. zamknięcie wielkiego pieca w Hucie Sendzimira w Krakowie oraz wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce. Ceny uprawnień do emisji CO2 już poszybowały w górę na poziom 25-30 euro za tonę, a to nie koniec wzrostu tych cen. Obecny plan Komisji Europejskiej zakładający nowy cel klimatyczny na poziomie 55% redukcji emisji CO2 jest zwyczajnie awykonalny i wymaga powrotu gospodarki do epoki sprzed rewolucji przemysłowej, tj. do mniej więcej 1776 r., kiedy James Watt uruchomił w kopalni Bentley w Anglii swoją maszynę parową. Tymczasem Komisji marzy się gospodarka neutralna klimatycznie.

„Mając na celu osiągnięcie Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r., Komisja przedstawi pakiet „Gotowi na osiągnięcie celu 55 proc.”, który przewiduje ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Zamierzenie to obejmie to szeroko zakrojone obszary polityki: począwszy od odnawialnych źródeł energii po efektywność energetyczną, charakterystykę energetyczną budynków, a także użytkowanie gruntów, opodatkowanie energii, wspólny wysiłek redukcyjny i handel uprawnieniami do emisji. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 pomoże zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji i zapewnić równe warunki działania, zachęcając partnerów UE do podnoszenia poziomu ambicji w obszarze klimatu. Komisja przedstawi ponadto propozycje działań pozwalających na wdrożenie planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności oraz strategii „od pola do stołu”.” [2]

Naszym zdaniem gospodarka neutralna klimatycznie wyglądać będzie tak:

dead trees 947331 640

Źródło: Obraz Free-Photos z Pixabay

Jaka jest strategia rządu Morawieckiego wobec unijnych uzurpacji do ręcznego sterowania gospodarkami państw członkowskich Unii? Żadna. Wykonujemy wszystkie dyrektywy, rozporządzenia i polecenia, jak leci, robiąc przy tym groźną minę oraz marszcząc brwi. Tak właśnie bronimy teraz własnych interesów. Niestety, ale na obecną ekipę polityczną nie ma co już liczyć w żadnej sprawie, gdyż nasi włodarze stracili albo instynkt samozachowawczy, albo kontakt z rzeczywistością, czego dowodem uchwalona przez Sejm „piątka dla zwierzaków” dewastująca rolnictwo czy też nowa ustawa COVID-owa przewidująca przymusowe szczepienia dla wszystkich. Do kompletu brakuje tylko ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Nadchodzi zima i żadne globalne ocieplenie jej w tym nie przeszkodzi.

Tłumaczenie, opracowanie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2918-zielona-dyktatura-w-natarciu-komisja-europejska-og%C5%82osi%C5%82a-nowe-cele-klimatyczne-dla-unii-europejskiej-do-2030-r.html – publ. z dn. 19.09.2020 r.

[2] Informacje o planach Komisji Europejskiej pochodzą z oficjalnego komunikatu prasowego KE dostępnego tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1940 - publ. z dn. 19.102.2020 r.

[3] Szczegółowe informacje o wszystkich 44 celach politycznych UE na 2021 r. dostępne są tutaj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_annexes_en.pdf

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Portal utrzymuje się wyłącznie z prywatnych datków i nie korzystamy z żadnych publicznych pieniędzy. Takie finansowanie gwarantuje nam pełną niezależność a Czytelnikom publikacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej.