List do Rządzących w sprawie farm wiatrowych z 12 02 2014 wraz z listą sygnatariuszy - pobierz