Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 30 marzec 2017

Każdy, kto podróżuje przez Francję pociągiem lub samochodem zauważa, że w ostatnich latach „wyrosły” tam, niczym grzyby po deszczu, liczne turbiny wiatrowe.

Jest ich już ponad 6.500, a ma ich powstać w najbliższych latach 20.000, czyli trzy razy więcej niż obecnie.

Tak rozpoczyna się najnowsza książka J.L.Butré p.t. Eolien, une catastrophe silencieuse. Jest to dzieło traktujące o kosztach, wydajności, szkodliwym oddziaływania turbin wiatrowych oraz kanibalizmie w krajobrazie spowodowanym tymi monstrualnymi urządzeniami. A wszystko to udokumentowane liczbami, które budzą nie tylko zdumienie czytelnika ale też i strach.

Po co to wszystko? Dlaczego Francja poszła tą drogą? Autor książki zadaje wiele pytań, ale też i udziela na nie odpowiedzi.

Książka kończy się konkluzją: Wykorzystanie energii wiatru nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem, bo nie spełnia żadnego z jego kryteriów.

017. Don Kichote

źródło: http://laviedeshautscantonsdoc.blogs.midilibre.com/media/02/02/2588324368.jpg

W roku 2015 Francja wyprodukowała 546 TWh energii elektrycznej. 77% wyprodukowały elektrownie jądrowe, 11% elektrownie wodne (źródło odnawialne). Pozostała ilość energii elektrycznej (12%) wyprodukowana została w tradycyjnych elektrowniach (węgiel, gaz) oraz ze źródeł odnawialnych typu wiatraki (zaledwie 3,9%).

Autor książki dotyka tutaj, znanego i u nas, problemu niskiej wydajności wiatraków. Nie może nikogo przekonywać technologia, która jest zdecydowanie droższa i zdecydowanie mniej wydajna.

Podaje przykład jednej z elektrowni jądrowych – w Civaux, w departamencie Vienne, której moc wynosi 3100 MW i która dostarcza w ciągu roku 26 TWh energii elektrycznej, a więc jej wydajność jest na poziomie 95%.

Tę, niezwykle wysoką, prawie teoretyczną wydajność porównuje z wydajnością wszystkich wiatraków we Francji (6500 turbin) o całkowitej mocy 10 500 MW (ponad trzykrotnie przewyższającej moc elektrowni w Civaux), które w roku 2015 dostarczyły raptem 21 TWh, a więc ich wydajność wyniosła zaledwie 24%. Nie trudno więc skonstatować, że chodzi tu o zwykłe oszustwo a nie o zrównoważony rozwój.

źródło:

Jean-Louis Butré, Eolien, une catastrophe silencieuse. Coûts, nuisances, efficacité, les chiffres qui font peur. L’Artilleur, 2017.

Barbara Lebiedowska

Okładka ksiażki:

017. Butre