Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 27 styczeń 2016

Prezentujemy materiał filmowy z Irlandii, który pokazuje dobitnie, dlaczego rozwój energetyki wiatrowej jest traumatycznym doświadczeniem dla społeczności wiejskich na całym świecie. Jest to fragment dziennika telewizyjnego irlandzkiego kanału RTE z marca 2013 r.

W reportażu występuje irlandzkie małżeństwo Michael i Dorothy Keane, których marzenie o spokojnej starości zniszczyła sąsiednia farma wiatrowa. Następnie wypowiada się ówczesny minister energetyki Irlandii Pat Rabbite, który nie chce słyszeć o skargach sąsiadów wiatraków. Powtarza natomiast nie mające pokrycia w faktach opinie o miejscach pracy i rozwoju gospodarczym kraju, jakie zapewniać ma energetyka wiatrowa.

W reportażu mowa jest także o tym, że rząd Irlandii zapoczątkował „przegląd” regulacji dotyczących lokalizowania farm wiatrowych, między innymi z powodu skarg miejscowej ludności.

 

 

W grudniu 2015 r., po dwóch latach analiz, targów i protestów z wielkim udziałem potężnego lobby wiatrakowego rząd Irlandii, reprezentowany przez nowego ministra energetyki Alexa White’a, ogłosił, że NIE wprowadzi żadnych istotnych zmian w zasadach lokalizowania farm wiatrowych, pomiarze emisji akustycznych turbin wiatrowych i tak dalej. Uzasadnienie jest takie samo jak w marcu 2013 r. - rząd zdeterminowany jest stworzyć optymalne warunki dla farm wiatrowych.

A co z ludźmi, takimi jak państwo Keane? Jak właśnie pisaliśmy, minister White zasugerował ostatnio, że być może należy rozważyć przesiedlenia ludności z dala od farm wiatrowych…

O Irlandii pisaliśmy też tutaj:

Irlandia: Wiatraki a hasło niezależności energetycznej - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1717-irlandia-wiatraki-a-has%C5%82o-niezale%C5%BCno%C5%9Bci-energetycznej.html

Irlandia: „Strategia klimatyczna” bez szans na znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1691-irlandia-%E2%80%9Estrategia-klimatyczna%E2%80%9D-bez-szans-na-znacz%C4%85ce-zmniejszenie-emisji-gaz%C3%B3w-cieplarnianych.html

Irlandia: Mieszkaniec wsi publikuje swój „dzienniczek” z monitorowania hałasu i stanu swojego zdrowia na nowym blogu - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1622-irlandia-mieszkaniec-wsi-publikuje-sw%C3%B3j-%E2%80%9Edzienniczek%E2%80%9D-z-monitorowania-ha%C5%82asu-i-stanu-swojego-zdrowia-na-nowym-blogu.html

Irlandia: Położone zbyt blisko domów farmy wiatrowe są pośrednią przyczyną nowotworów, udarów mózgu i ataków serca – lekarze eksperci ostrzegają ministerstwo środowiska - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1618-irlandia-po%C5%82o%C5%BCone-zbyt-blisko-dom%C3%B3w-farmy-wiatrowe-s%C4%85-po%C5%9Bredni%C4%85-przyczyn%C4%85-nowotwor%C3%B3w,-udar%C3%B3w-m%C3%B3zgu-i-atak%C3%B3w-serca-%E2%80%93-lekarze-eksperci-ostrzegaj%C4%85-ministerstwo-%C5%9Brodowiska.html

Irlandia: W dniu 25 września 2015 r. produkcja farm wiatrowych odpowiadała 0,8 % mocy zainstalowanej i co z tego wynika - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1591-irlandia-w-dniu-25-wrze%C5%9Bnia-produkcja-farm-wiatrowych-odpowiada%C5%82a-0,8-mocy-zainstalowanej-i-co-z-tego-wynika.html

Więcej artykułów o Irlandii można znaleźć korzystając z wyszukiwarki na stronie portalu stopwiatrakom.eu.

Opracowanie: redakcja