Publikujemy materiały z konferencji pn. „Zyski i zagrożenia wynikające z lokalizacji elektrowni wiatrowych i zamiarów dalszych lokalizacji przez inwestora w gminie Darłowo i w okolicznych gminach”, która odbyła się w dniu 7 marca 2015 r. w miejscowości Stary Jarosław pod Darłowem (woj. zachodniopomorskie).

Ta urocza nadmorska miejscowość stała się obiektem inwazji elektrowni wiatrowych – stoi ich już w promieniu kilku kilometrów ok. 100 szt. i końca tej inwazji nie widać. Wiatraki widać dosłownie z każdego miejsca w gminie i są one jej dominującym elementem. Nawet banalny spacer nad morzem nie jest wolny od przymusu oglądania kręcących się śmigieł. Ta „atrakcja” turystyczna zmieniła życie mieszkańców poddarłowskich wsi w prawdziwą gehennę, gdyż nie ma w gminie miejsc wolnych od ich widoku i oddziaływania. Z uwagi na to, że w pasie nadmorskim wietrzność jest największa, to wiatraki kręcą się praktycznie non-stopnie dając szans na odpoczynek. O tym, żeby obowiązkowo wyłączać wiatraki w porze nocnej (pomiędzy 22.00 a 6.00), to nie ma nawet mowy.

Organizatorem konferencji było lokalne „Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców gminy Darłowo”, któremu dziękujemy za zaproszenie i materiały pokonferencyjne. Zamieszczamy następujące prezentacje, w kolejności wystąpień:

  1. Pan Mikołaj Kirpluk (Liga Walki z Hałasem) z wykładem dotyczącym podstawowych pojęć akustycznych;
  2. Pan dr Witold Jaszczuk (Liga Walki z Hałasem) z wykładem pt.: „Prawo bezprawia”;
  3. Pani prof. Barbara Lebiedowska (niezależny ekspert Komisji Europejskiej) z wykładem pt.: „Hałas niskoczęstotliwościowy i infradźwięki od turbin wiatrowych największym zagrożeniem zdrowotnym”;
  4. Dr Sylwester Borowski i mgr Joanna Marć-Pieńkowska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z wykładem pt.: „Wpływ siłowni wiatrowej na zwierzęta hodowlane – sprawozdanie z badań”;
  5. Pan r.pr. Marcin Przychodzki – Prezes Zarządu Fundacji Łyński Kamień w Warszawie z wystąpieniem pt.: „9 tez przeciwko elektrowniom wiatrowym”.

Konferencja ta pokazała, że należy głośno i wyraźnie mówić o ciemnych stronach energetyki wiatrowej, bo jest ich dużo i urządzenia te niewiele mają wspólnego z „zieloną energią”. Zachęcamy do organizowania podobnych konferencji i portal stopwiatrakom.eu będzie obejmował patronat nad takimi wydarzeniami, gdyż społeczności lokalne zasługują na prawdziwe informacje na temat energetyki wiatrowej, a nie propagandę.

 

Pan Mikołaj Kirpluk

Pan dr Witold Jaszczuk

Pani prof. Barbara Lebiedowska

Dr Sylwester Borowski i mgr Joanna Marć-Pieńkowska

Pan r.pr. Marcin Przychodzki