Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 05 sierpień 2016
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.) Stan prawny na dzień 4 sierpnia 2016 r. {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Ustawa_o_informacji_publicznej_2016.pdf|100%|500}

Opublikowano: 04 sierpień 2016
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, zm. poz. 904 i 961) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2016 r. {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/UPZP_2016.pdf|100%|500}

Opublikowano: 02 sierpień 2016
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 i 961) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2016 r. {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Ustawa_ocenowa_2016.pdf |100%|500}

Opublikowano: 02 sierpień 2016
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Ustawa_odleglosciowa_2016.pdf |100%|500}

Opublikowano: 31 lipiec 2016
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Samorzad_gminny_2016.pdf |100%|500}

Opublikowano: 31 lipiec 2016
Ustawa z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923) Stan na dzień 30 lipca 2016 r. {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Prawo_o_stowarzyszeniach_2016.pdf |100%|500}

Opublikowano: 31 lipiec 2016
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) Stan prawny na dzień 31 lipca 2016 r. {pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/KPA_2016.pdf|100%|500}

Opublikowano: 15 sierpień 2015
{pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Prawo_budowlane_11-09-2015.pdf|100%|500}

Opublikowano: 15 sierpień 2015
{pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Prawo_ochrony_srodowiska_11-09-2015.pdf|100%|500}

Opublikowano: 12 sierpień 2015
{pdf=http://stopwiatrakom.eu/images/pdf/Ustawa_o_ochronie_przyrody_11-09-2015.pdf|100%|500}