Zamieszczamy tekst ustawy o ochronie krajobrazu, który ukazał się 10 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw. Niestety nie ma w niej regulacji ochronnych przed przemysłowymi farmami wiatrowymi, mimo pierwotnych założeń projektu. Niedługo zamieścimy szeroki komentarz do tej ustawy, choć już dzisiaj widać, że nadaje się ona tylko do uchylenia.