Publikujemy komunikat PSE S.A. o działaniach podjętych przez operatora mających na celu „poprawę bilansu mocy” w systemie energetycznym. Za tym technicznym sformułowaniem kryje się jednak pytanie o przyczyny tak gwałtownego „poprawiania bilansu”, że niezbędne było otarcie się aż o dwudziesty stopień zasilania. Operator Systemu Przesyłowego ma aż 60 dni na przedstawienie pełnego raportu z zaistniałej sytuacji niedoboru mocy i z uwagi na to, że ograniczenia w dostawach energii elektrycznej obowiązują aż do końca sierpnia br., to raportu można się spodziewać pod koniec października br.

Bardzo liczymy na to, że PSE S.A. szczerze oceni wpływ OZE, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłowej energetyki wiatrowej, na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Nie od dziś wiadomo, że generacja wiatrowa jest niestabilna i chimeryczna, choć nie przeszkadza to deweloperom farm wiatrowych przedstawiania tego rodzaju urządzeń, jako filarów bezpieczeństwa energetycznego. Podczas, gdy jest dokładnie odwrotnie.