Powołanie nowego składu Rady Ministrów odbyło się szybko i sprawnie. Znamy już nie tylko nazwiska nowych ministrów, ale i zakresy ich obowiązków. Struktura rządu jest nieco odmienna od tej za koalicji PO-PSL i w kluczowych dla nas sprawach wygląda tak:

1) środowisko – prof. Jan Szyszko. Ministerstwo Środowiska nadzoruje Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska i jest odpowiedzialne za prowadzenie polityki klimatycznej w Polsce. Pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za politykę klimatyczną został Paweł Sałek;

2) energetyka – Krzysztof Tchórzewski. Zupełnie nowe Ministerstwo Energetyki będzie zajmowało się szeroko rozumianymi sprawami z zakresu energetyki, w tym także odnawialnymi źródłami energii. Ekspresowa nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej przesądziła o powstaniu tego urzędu i przekazaniu mu nadzoru nad całą energetyką;

3) gospodarka przestrzenna i budownictwo – Andrzej Adamczyk. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie nadzorować istotne sprawy z zakresu procesu inwestycyjnego, tj. planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami oraz nadzór budowlany.

Zastanawiać może brak w składzie rządu posła Piotra Naimskiego, który uchodzi za najlepszego znawcę tematyki energetycznej w PiS. Zostanie on zapewne skierowany na najtrudniejszy odcinek, czyli gazownictwo i negocjacje w sprawie kontraktów gazowych.

Nowym ministrom życzymy powodzenia w pracy. Będziemy z dużą uwagą i troską śledzili Waszą aktywność oraz przypominali, że sprawy energetyki wiatrakowej wymagają pilnej interwencji ustawowej. Nie wolno też zapominać o tych, którzy już dzisiaj muszą żyć w ich trudnym sąsiedztwie.

Redakcja