Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa” z siedzibą w Mogielnicy publikujemy list Ministerstwa Środowiska z dnia 12 stycznia 2016 r., które zapowiada zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Jakkolwiek nowelizacja przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1593) tylko w niewielkim stopniu zmienia delegację ustawową m.in. przez dopisanie Ministra Zdrowia jako współautora rozporządzenia, to niewątpliwie należy spodziewać się, że nowe rozporządzenie będzie obejmować także dopuszczalne normy hałasu w środowisku dla elektrowni wiatrowych. Uważamy, że konieczna jest osobna regulacja prawna dla hałasu pochodzącego od tych urządzeń i ustalenie dopuszczalnych norm na poziomie gwarantującym brak uciążliwości, a więc co najwyżej 35 dB w porze nocnej wraz z obowiązkiem uwzględnienia impulsowego charakteru tego hałasu. Z badań naukowych wynika bowiem oczywisty już fakt, że hałas pochodzący od elektrowni wiatrowych jest niepodobny do innych źródeł hałasu i ma specyficzną sygnaturę dźwiękową odpowiedzialną jego uciążliwość. Będziemy na bieżąco informować o pracach Ministerstwa.

Redakcja