Publikujemy apel dr Witolda Jaszczuka – Wiceprezesa Ligi Walki z Hałasem wskazujący na konieczność wprowadzenia pilnych regulacji prawnych w zakresie przemysłowej energetyki wiatrowej. Pokazujące się w mediach informacje o rozpoczęciu przez rząd prac nad prawną regulacją minimalnej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych są dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty nad takimi przepisami. Głos Witolda Jaszczuka – niezależnego eksperta w dziedzinie akustyki i znanego działacza społecznego pokazuje, jak wiele spraw wymaga szybkich zmian, gdyż ustawa odległościowa nie rozwiąże wszystkich problemów generowanych przez energetykę wiatrową. Liczymy na Państwa aktywny udział w takiej debacie i prosimy o nadsyłanie na adres redakcji swoich propozycji w tym zakresie.

Redakcja