Tak jak pisaliśmy już wcześniej poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki nr 315 i 365) trafił do drugiego czytania na 16 posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. Podczas tego czytania, posłowie będą rozpatrywać sprawozdanie Komisji Infrastruktury, autopoprawki wnioskodawców, oraz wnioski mniejszości zgłoszone przez PO i Nowoczesną. Jakkolwiek nie należy się spodziewać znaczących zmian w samym tekście ustawy, o tyle jakieś modyfikacje tekstu mogą jeszcze nastąpić, gdyż wnioskodawcy mogą chcieć odnieść się np. do zarzutów Ministerstwa Spraw Zagranicznych podniesionych do tego projektu i skorygować niektóre jego zapisy. Publikujemy tę opinię, choć po jej lekturze można odnieść wrażenie, że jej autorzy o problemach związanych z energetyką wiatrową dowiedzieli się dopiero z lektury samego projektu ustawy. Stąd też stawiane zarzuty, które są mało adekwatne do przedmiotu regulacji, chociażby kwestionowanie zapisu o konieczności lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zamieścimy niedługo szerszą analizę tej opinii.

Mamy zatem nadzieję, że Sejm i Senat szybko uchwalą ustawę odległościową i do końca czerwca wejdzie ona w życie.

Redakcja