Źródło: www.bbc.com

Źródło: www.bbc.com

Pięcioletnie badania ornitologiczne wskazują, że budowa farm wiatrowych w regionie Sutherland spowodowała spadek liczby okazów siewki złotej o 80 procent. (Siewka złota podlega ścisłej ochronie gatunkowej, np. w Polsce.) Badania finansowane były przez właściciela miejscowej farmy wiatrowej i wykonane przez ornitologów ze szkockiej organizacji ochrony ptaków RSPB Scotland.
Według badaczy, siewka złota żyje na otwartych przestrzeniach i powstawanie turbin wiatrowych skłania ptaki do porzucania takich obszarów, w wyniku czego może dochodzić do znacznego spadku populacji ptaków wokół farm wiatrowych.

Źródło: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-36048939 (15.04.2016)

Coraz więcej doniesień naukowych i raportów ornitologów na świecie wskazuje na utratę siedlisk i/lub śmiertelność ptaków w sąsiedztwie farm wiatrowych w stopniu, który zagraża wyginięciu określonych cennych gatunków w różnych regionach funkcjonowania energetyki wiatrowej.

Redakcja portalu stopwiatrakom.eu