Tekst dostępny w języku polskim

Hałas okresowy - zobacz

Fragmenty tekst pochodzą z pracy prof. dr Rainera Mausfeld, Uniwersytet Kiel, Wydział Psychologii.

CZYTAJ
(tł. Ewa Grochowska, informacja z portalu http://windwahn.de/index.php/krankheit/periodischer-laerm)