Biednemu wiatrak i w oczy

Autor: Marcin Lasek
Źródło: http://czasemsmieszne.cba.pl/main.php?page=comic&comic_id=192
Informacja od autora: Materiał ma charakter satyryczny