Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
Stan prawny na dzień 31 lipca 2016 r.