portal wiadomosci z rzadu 1W dniu 23 sierpnia br. ukazało się ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rząd będzie wspierał biogazownie, w tym te na biogaz rolniczy. Poniżej zamieszczamy pełną treść obwieszczenia. 

Ogłoszenie kolejnych w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił kolejne w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Aukcje odbędą się w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W aukcjach tych mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii:

  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznejnie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznejwiększej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznejnie większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznejwiększej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają Uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Z dużymi obawami podchodzimy do kolejnych aukcji związanych ze wspieraniem działalności OZE. Mamy nadzieję, że temat wiatraków się już skończył raz na zawsze i przystąpimy w końcu do etapu rozbierania elektrowni wiatrowych, a nie opowiadania o możliwościach ich modernizacji czy też budowy nowych farm wiatrowych. Mamy nadzieję, że nigdy nie zobaczymy ogłoszenia Prezesa URE o aukcji na budowę elektrowni wiatrowych. Będzie to znaczyło wtedy tylko tyle, że nie można wierzyć już nikomu.

Same biogazownie są jakimś tam pomysłem na zagospodarowanie odpadów rolniczych, ale pod warunkiem, że poferment nie jest wylewany na pola uprawne w ilościach przekraczających wszelkie dopuszczalne normy i granice zdrowego rozsądku.

Nie jest żadną tajemnicą, że wokół biogazowni nie da się mieszkać, ani też normalnie oddychać, gdyż zwyczajnie śmierdzi. Rzecz w tym, że nie ma w Polsce przepisów, które umożliwiałyby wprowadzenie minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej dla takich obiektów. Skoro nie możemy się doczekać ustawy „antyodorowej”, a Ministerstwo Środowiska nic w tej sprawie nie robi, to wyłącznie przepisy lokalizacyjne mogą w dużym stopniu zneutralizować te inwestycyjne zapędy.

Rozwój OZE ma swoją ciemną i wstydliwą stronę, nie mówiąc już o kosztach funkcjonowania tego systemu. W przypadku wiatraków dobrze już wiemy jak to działa. Pozostałe rodzaje OZE też nie są neutralne dla środowiska i ludzi, a ich funkcjonowanie wiąże się z licznymi zagrożeniami oraz wzrostem cen energii elektrycznej. Szkoda, że Ministerstwo Energii zanim przystąpiło do ogłaszania aukcji nie wprowadziło minimalnych standardów bezpieczeństwa i lokalizacji dla producentów OZE do samych warunków aukcji. Znowu pójdzie wszystko na żywioł, a na wsiach będzie coraz trudniej znaleźć dla siebie spokojne, ciche i bezpieczne miejsce do życia.

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

http://ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7181,Ogloszenie-kolejnych-w-2017-r-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-OZE.html

 

stopwiatrakom stopka 1