W sobotę 21 listopada w Neustadt an der Weinstrasse w Niemczech, odbędzie się spotkanie organizacji regionalnych i lokalnych ochrony środowiska i krajobrazu. Organizatorem jest ogólnoniemiecka organizacja Vernunftkraft. Tematem spotkania będzie rozwój energii odnawialnych w Niemczech, który jest nieefektywny, drogi i daje efekty przeciwne do zamierzonych.

6 30 253 0

Organizatorzy spodziewają się około 1000 reprezentantów organizacji społecznych z pięciu niemieckich krajów związkowych (Hesji, Nadrenii-Palatynatu, Saary, Badenii-Wirtembergii i Bawarii). W spotkaniu weźmie także udział prezes Europejskiej Platformy Przeciwników Farm Wiatrowych Jean Louis Butré oraz delegacje organizacji francuskich, jak np. przedstawiciele zrzeszenia Collectif Vosges Horizon Durable http://www.vosgeshorizondurable.fr/).

W ramach spotkania przewidziane są wykłady i forum dyskusyjne na temat niemieckiej transformacji energetycznej i jej skutków dla środowiska.

Spotkanie będzie też okazją do zacieśnienia współpracy między niemieckimi i francuskimi organizacjami i ruchami obywatelskimi, które przeciwstawiają się niszczeniu obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej i kulturowej -- Pfälzerwald i Schwarzwald w Niemczech oraz region pasma górskiego Wogezów (Lotaryngia) we Francji.

6 30 253 1
Zamek Malbrouck w Manderen (Mozela) – zdjęcie: Antoine CHONION (Avenir et Patrimoine 88)

Źródło: komunikat EPAW z 13.11.2015