Na konferencji szkockiego zrzeszenia organizacji antywiatrakowej Scotland Against Spin 24.11.2015 Mike Stigwood omówił stan wiedzy na temat akustycznego oddziaływania turbin wiatrowych oraz podjęte starania o objęcie społeczności wiejskich właściwą ochroną przed nim.

6 30 270 0
Mike Stigwood, źródło: http://www.scotlandagainstspin.org

Mike Stigwood jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie hałasu turbin wiatrowych w Wielkiej Brytanii. Jego przełomowe badania nad modulacją amplitudy i innymi aspektami emisji akustycznych w odległości do 10 km od farm wiatrowych dostarczyły bardzo mocnych dowodów na istnienie kosztów środowiskowych funkcjonowania farm wiatrowych.

Jako specjalista ds. zdrowia środowiskowego, Stigwood pracował przez 19 lat w szeregu jednostek samorządu terytorialnego. W 1994 r. założył własną firmę konsultingową w sprawach zdrowa środowiskowego. Problemem hałasu turbin wiatrowych zajmuje się od 2004 r. Odegrał kluczową rolę w wielu bataliach prawnych związanych z tym zagadnieniem.

Na konferencji Scotland Against Spin Stigwood przedstawił wyniki swoich pomiarów na zewnątrz i wewnątrz domów sąsiadujących z farmami wiatrowymi. Szczegółowo wyjaśnił, na czym polega iluzoryczny charakter ochrony przed hałasem farm wiatrowych, jaki wynika z obecnie obowiązujących w Wielkiej Brytanii regulacji (ostatnio znowelizowana wersja wytycznych ETSU-R-97).

Skutek stosowania tych wytycznych jest taki, że ludzie skarżący się na uciążliwy hałas, oskarżani są o bycie przeciwnikami farm wiatrowych.

Rząd brytyjski w dalszym ciągu utrzymuje – wbrew przeciwnym dowodom – że w przypadku hałasu spełniającego obecne normy, uciążliwości zgłaszane są jedynie w rzadkich przypadkach, a poza tym nie są one poważne ani długotrwałe. Według rządu, społeczności wiejskie są chronione w dostateczny sposób przez istniejące regulacje.

Według Stigwooda, przypomina to reakcje producentów papierosów i azbestu w przeszłości na dowody ich szkodliwości dla zdrowia.

Firma Stigwooda sfinsowała własne badania emisji dźwiękowych w 17 lokalizacjach. Szczególnie godne uwagi są dane z badania wykonanego przy farmie Cotton Farm. Są one dostępne tutaj – http://www.masenv.co.uk/

Stigwood wskazał też szczegółowo, przy użyciu jakich argumentów branża wiatrakowa stara się podważać niekorzystne dla niej wyniki i wnioski. Jednocześnie branża twierdzi, że prowadzi własne badania w tej sprawie (na razie bez rezultatów).

Stigwood podkreślił, że problemy związane z oddziaływaniem dźwiękowym farm wiatrowych stają się coraz bardziej poważne na skutek wprowadzania coraz bardziej potężnych turbin.

Redakcja
Źródło:

Mike Stigwood, MAS Environmental, „Wind Farms Noise. The Sacrifice of the Rural Communities”, referat na konferencji Scotland Against Spin, 24.11.2015, str. 61 - http://scotlandagainstspin.org/wp-content/uploads/2013/12/MAS-Mike.pdf