Zapraszamy na zgromadzenie publiczne, które odbędzie się w Koszalinie, woj. zachodniopomorskie, w dniu 20.11.2013 r. od godz. 12:00, na Placu Zwycięstwa przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
http://bezpieczneoze.org/ratujmy-wojewodztwo-zachodniopomorskie/