^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Z dużą satysfakcją należy odnotować fakt, że kolejne organy państwowe zaczęły zauważać problem zbyt bliskiej lokalizacji farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz wystosowała w dn. 29.08.2014 r. do Premiera Rządu specjalny list w tej sprawie. Link do tego wystąpienia poniżej:
http://www.brpo.gov.pl/pl/content/do-prezesa-rady-ministrow-ws-uregulowania-minimalnych-odleglosci-farm-wiatrowych-od-zabudowy
Prof. I.Lipowicz pisze m.in....

Czytaj więcej: Rzecznik Praw Obywatelskich poparła żądanie ustawowej regulacji lokalizacji farm wiatrowych

W dniu 29.08.2014 r. w gminie Grodków (woj. opolskie) odbyły się dwie pikiety, zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi polskiej, a które miały na celu pokazanie niezadowolenia mieszkańców Opolszczyzny z powodu planów stawiania wiatraków zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. W jednej tylko gminie Grodków inwestor planuje postawić ich aż 120. Protestujący zablokowali drogę numer 401 w miejscowości Kolnica oraz DK40 w Laskowicach. Protest polegał na ciągłym przechodzeniu...

Czytaj więcej: Protesty przeciwko budowie elektrowni wiatrowych na Opolszczyźnie

Od września br. ruszają prace nad rządowym projektem o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2604) i w wyniku dużej presji społecznej Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych zdecydował o wysłuchaniu publicznym w tej sprawie. Link do uchwały poniżej
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/inf_wys_pub
Wysłuchanie odbędzie się w Sejmie RP w dniu 15 września 2014 r. o godz. 10.00.
Zainteresowani udziałem w tym wysłuchaniu muszą zgłaszać się...

Czytaj więcej: Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP sprawie projektu ustawy o OZE

Wczoraj (26.08.2014 r.),w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata o ochronie krajobrazu. Paneliści i goście rozmawiali o tym, jak pogodzić inwestycje w odnawialne źródła energii z ochroną krajobrazu oraz ochroną interesów mieszkańców gmin. Relacje z tego wydarzenia zamieścił portal tvpparlament.pl http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/raport-nik-to-dowod-na-oligarchizacje-samorzadow-o-farmach-wiatrowych-w-palacu-prezydenckim/16585084

W debacie wzięli udział, m.in.: Olgierd Dziekoński –...

Czytaj więcej: U Prezydenta o krajobrazie i elektrowniach wiatrowych

 

W dniu 30 lipca 2014 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odmówił podpisania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Druk sejmowy numer 2652 – dostępny pod tym adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=8C2E5163D40C1131C1257D260047F63E

Uchwalona przez Sejm RP, na wniosek grupy posłów PSL, ustawa wprowadziła w dotychczas obowiązujących przepisach zmianę, która umożliwiła odrolnienie gruntów rolnych stanowiących użytki...

Czytaj więcej: Weto Prezydenta wobec nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W Komarowie farma wiatraków planowana jest na terenie, na którym w czasie wojny polsko-bolszewickiej odbywała się największa kawaleryjska bitwa XX wieku. Minister Obrony Narodowej ustanowił rocznicę tej bitwy Świętem Kawalerii Polskiej. Jednocześnie tereny mają wyjątkowy charakter krajobrazowy. Mieszkańcy chcą, aby teren został uznany za Pomnik Historii. O wsparcie poprosili MON oraz inne instytucje związane z wojskowoscią, włącznie z Kancelarią Prezydenta RP.

Więcej o bitwie pod linkiem...

Czytaj więcej: Farma wiatrowa zamiast Pomnika Historii Polskiej Kawalerii?! Mieszkańcy Komarowa (lubelskie) nie...

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony urzędów i instytucji, do których kierowaliśmy nasze protesty oraz zgłaszaliśmy nieprawidłowości i sytuacje korupcjogenne , jakie miały miejsce przy planowaniu i wydawaniu zezwoleń na budowę farm wiatrowych w woj. opolskim, Stowarzyszenie dla rozwoju wsi polskiej w porozumieniu z mieszkańcami opolskich gmin protestujących przeciw zbyt bliskiej odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych zorganizuje w piątek 29 sierpnia 2014 r. dwie...

Czytaj więcej: Zapowiedź protestów społecznych w województwie opolskim (gminy Grodków i Lubrza) w piątek 29...

 

Na uwagę zasługuje wypowiedź wiceministra środowiska i głównego konserwatora przyrody Piotra Otawskiego, która ukazała się w związku Ogólnopolską Konferencją pn.”Chronić Chronione", a która odbyła się w dniu 12 sierpnia 2014 r. w Toruniu pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat ochrony polskiego krajobrazu. Link do wypowiedzi:

W swoim wystąpieniu Pan Wiceminister zwrócił uwagę na potrzebę pogłębienia istniejącej już dyskusji na temat krajobrazu jako...

Czytaj więcej: Wiceminister o ochronie krajobrazu

W dniu 12 sierpnia 2014 r. - pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się konferencja "Chronić Chronione" poświęcona ochronie krajobrazu w Polsce. Temat jest ważny dla każdego z nas, jeżdżąc po kraju można gołym okiem przekonać się, że ochrony takiej nie ma w ogóle. Farmy wiatrowe i inne dominujące w krajobrazie elementy stawiane są gdzie się tylko da, bez zastanowienia się i bez związku z funkcjami terenu. Szczególne zdziwienie budzi stawianie elektrowni wiatrowych...

Czytaj więcej: W Toruniu odbyła się konferencja w sprawie ochrony krajobrazu w Polsce

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikujemy pełne tłumaczenie na język polski tekstu autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?”. Omówienie tej publikacji zostało zamieszczone na portalu stopwiatrakom.eu w dn. 23 lipca br., a teraz możemy się już zapoznać z całością tego tekstu. Tekst ten jednoznacznie wskazuje, że...

Czytaj więcej: Jak infradźwięki oddziaływują na ludzki organizm? Polskie tłumaczenie bardzo ważnego tekstu...

Zamieszczamy nową publikację autorstwa prof. B.Lebiedowskiej i prof. M.Lebiedowskiego dotyczącą prowadzonej za publiczne pieniądze kampanii promującej energetykę wiatrową "Dobry wiatr dla regionów". Bardzo charakterystyczne jest zdanie zamieszczone we wstępie do tego tekstu "Z racji swoich jednostronnych i nieprawdziwych opinii zaprezentowanych w tym dokumencie przez lobby wiatrowe, nie może i nie powinien on być brany pod uwagę i traktowany, jako źródło wiarygodnych informacji a podpieranie...

Czytaj więcej: Opinia prof. B.Lebiedowskiej i prof. M. Lebiedowskiego dot. kampanii dezinformacyjnej PSEW

W sobotę 9 sierpnia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia". Wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia został Marian Daszyk, a członkami Zarządu Iga Kuczmańska i Dorota Kotwica. Walne Zebranie potwierdziło gotowość prowadzenia dialogu dotyczącego rozwiązania problemu lokalizacji wiatraków ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, otwarcia na nowe kontakty oraz silniejszą integrację środowisk związanych z protestami.

Sprawa nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii ma wiele słabych punktów, dzięki którym jej uchwalenie może nie dojść do skutku. Jednym z nich jest sprawa pomocy publicznej dla całego sektora tzw. "zielonej" energetyki. Kwestia ta jest objęta zmową milczenia, gdyż nawet rzetelne raporty o pomocy publicznej w Polsce - corocznie publikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - nie wykazują takiej kategorii pomocy. Sprawdzić to można tutaj:...

Czytaj więcej: Nowa ustawa o OZE, a pomoc publiczna

Do Sejmu trafił długo oczekiwany rządowy projekt o ustawy odnawialnych źródłach energii, który ma na celu kompleksową regulację sektora zielonej energii. Projekt jest długi (liczy 201 artykułów), skomplikowany, z dużą liczbą aktów wykonawczych więc nie ma co oczekiwać, że zostanie szybko uchwalony. Sam rząd założył, że ustawa zacznie działać w swoim zasadniczym kształcie od 1 stycznia 2016 r.

W najbliższym czasie zamieścimy obszerne omówienie całego projektu ustawy i ewentualnych skutków...

Czytaj więcej: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii już Sejmie RP - druk sejmowy nr 2604

Radni Miasta Kołobrzeg nie zgodzili się na lokalizację farmy składającej się z 5 elektrowni wiatrowych na terenie sąsiedniej gminy wiejskiej Kołobrzeg, gdyż miasto ma status uzdrowiska i budowa farmy zablokuje rozwój miasta w tym kierunku. Zachodnie Pomorze jest już zastawione elektrowniami wiatrowymi i aż przykro na to patrzeć. Dobrze, że radni umieją stanąć w obronie zdrowia mieszkańców. Warto pamiętać, że lokalizacja elektrowni wiatrowych wiąże się z zakazem zabudowy i zalesiania terenów...

Czytaj więcej: Rada Miasta Kołobrzegu przeciwna stawianiu elektrowni wiatrowych

 

Polecamy lekturę nowego tekstu Państwa Lebiedowskich - znanych i cenionych krytyków propagandowych sloganów związanych z budową i funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych.
Publikacja poświęcona jest omówieniu najnowszych badań naukowych dotyczących szkodliwości hałasu niskoczęstotliwościowego oraz hałasu infradźwiękowego. Warte zapamiętania jest to, że raporty środowiskowe opracowywane na zlecenie inwestorów opierają się o nieprawdziwe założenia...

Czytaj więcej: Jeszcze raz o przyczynach szkodliwości infradźwięków - nowa publikacja prof. B.Lebiedowskiej i...

węgielObserwując ekspansję elektrowni wiatrowych w Polsce można by pomyśleć, że brakuje nam nośników energetycznych w kraju i koniecznie musimy produkować prąd z czego się tylko da i jak najdrożej się da. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi, mimo przestawienie energetyki na OZE rok w rok zwiększają produkcję energii elektrycznej z węgla. Przypadek? Niekoniecznie, gdyż zużycie węgla rośnie też na całym świecie - w ubiegłym roku globalnie o 3 proc., i to szybciej, niż jakiekolwiek inne paliwo...

Czytaj więcej: Rośnie zużycie węgla w Niemczech i na świecie, a w Polsce stawia się wiatraki

Były minister środowiska w rządzie PiS - prof. Jan Szyszko udzielił ciekawego wywiadu dla portalu stefczyk.info, w którym postuluje natychmiastowe wstrzymanie budowy farm wiatrowych w Polsce i przeprowadzenie kontroli dotychczasowych zrealizowanych inwestycji.
Postulat ten jest warty uwagi, możliwy jest jednak do wykonania tylko na drodze ustawowej, gdyż nie ma innego sposobu na to. Z oczywistych względów nie jest to możliwe w Sejmie tej kadencji. Natomiast w następnym Sejmie mogłaby powstać...

Czytaj więcej: Prof. Jan Szyszko, były Minister Środowiska, komentuje raport NIK w sprawie farm wiatrowych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dn. 26.07.2014 r. informację o wynikach kontroli pn. "Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych".

To ważny dokument pokazujący skalę nieprawidłowości związanych z procesem lokalizacji farm wiatrowych w Polsce. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że powstało tyle farm wiatrowych w lokalizacjach zupełnie nieodpowiednich na tego rodzaju budowle, a w planach są dalsze lokalizacje.

Portal stopwiatrakom.eu wielokrotnie informował o braku regulacji prawnych, o...

Czytaj więcej: NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce

Na początku tego roku w prestiżowym amerykańskim magazynie będącym publikacją Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego „Acoustics Today” został opublikowany przełomowy artykuł autorstwa prof. Aleca N. Salta i prof. Jeffreya T. Lichtenhana z Wydziału Otolaryngologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w St. Luis pt. „W jaki sposób hałas generowany przez turbiny wiatrowe wpływa na ludzi?”

 

Z oryginalną wersją artykułu można się zapoznać tu:...

Czytaj więcej: Nowe badania naukowe na temat wpływu infradźwięków oraz dźwięków niskiej częstotliwości...