Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 09 luty 2019

Jednym z celów, które prezydent Francji Emmanuel Macron wyznaczył sobie i Francuzom, jest to, co n sam nazywa „transformacją ekologiczną". Według niego, w celu ograniczenia emisji CO2, pilnym działaniem jest przejście od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii  i w rezultacie zahamowanie globalnego ocieplenia - ocieplenia, które nie istnieje już od 1998r, co zresztą IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ostatecznie przyznał w swoim raporcie.

Mając to na uwadze, pewne jest, że będziemy musieli się martwić nie o transformację ekologiczną, ale o transformację energetyczną, ponieważ wyczerpują się kopalne źródła energii.

Rzeczowe podsumowanie bieżących problemów energetycznych można znaleźć w ksiażce zatytułowanej „Transition énergetique - ces vérités qui dérangent !”  („Transformacja energetyczna - kłopotliwe prawdy”). [1] Autorem książki jest dr inż. Bertrand Cassoret, specjalista inżynierii elektrycznej i wykładowca uniwersytecki. [2]

049. Foto okładki

źródło: www.amazon.fr

Autor tej książki zwraca szczególną uwagę na istnienie bardzo ścisłego związku pomiędzy energetyką a gospodarką, a który jest często niezauważalny dla większości społeczeństwa, w tym także dla ekonomistów, dziennikarzy oraz polityków. [3]

Stosunkowo niska cena energii skrywa fakt, że nasze gospodarki opierają się przede wszystkim na źródłach energii, które obecnie charakteryzują się dużą dostępnością. Tak dzieje się tylko dlatego, że najpierw odkryliśmy walory energetyczne węgla, a następnie ropy i gazu i udało się nam w ten sposób zbudować społeczeństwa dobrobytu. Bez tych naturalnych bogactw najlepsi inżynierowie i ekonomiści nie byliby w stanie tego dokonać. Problem polega na tym, że obecnie te naturalne bogactwa wyczerpują się a potrzeby rosną.

W 2016 r. światowe zużycie energii wyniosło 13 277 mln toe (toe - tona ekwiwalentu ropy, jest to znormalizowana jednostka, określona na podstawie jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej netto 41,868 gigadżuli). Potrzebne byłoby jednak 22 500 mln toe, aby każdy mieszkaniec naszej planety mógł dysponować średnio 3 toe na rok (obecnie 3,7 toe rocznie we Francji, 6,9 w Stanach Zjednoczonych i 17,8 na Islandii, w kraju w którym żyje się dobrze pomimo surowego klimatu)! Zużycie energii zależy od długowieczności mieszkańców, średniego poziomu ich wykształcenia, wskaźnika rozwoju społecznego ... a poziom życia jest bezpośrednio związany z konsumpcją energii.

W obecnej chwili problem polega jednak na tym, czym w przyszłości powinniśmy zastąpić paliwa kopalne. Według niektórych optymistów można byłoby to uczynić wykorzystując odnawialne źródła energii, ale problemem jest to, że źródła te funkcjonują w sposób wyjątkowo nieciągły - przerywany. Szczególnie dotyczy to energii wiatrowej i słonecznej, co skutkuje istnieniem wciąż nierozwiązanych problemów związanych z jej przechowywaniem - magazynowaniem.

Przykładowo, przechowanie wyprodukowanej w ciągu dwóch dni we Francji energii elektrycznej wymagałoby posiadania dziewięcioletniego pozyskanego, na poziomie światowym, litu niezbędnego do budowy akumulatorów. Nie jest możliwe rozwiązanie tego problemu, ponieważ zapotrzebowanie globalne na lit jest obecnie ogromne i do tego rośnie ono wykładniczo. [4] Dla wszystkich krajów rozwiniętych potrzebne byłoby prawie dwieście lat dla pozyskania niezbędnej ilości tego pierwiastka, aby zaspokoić potrzebę przechowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł nieciągłych i aby można było zaspokoić wszystkie potrzeby!

Jeśli chodzi o magazynowanie energii w zbiornikach wodnych, to inżynier Jean-Marc Jancovici  obliczył, że spowodowałoby to jednoczesny, dziesięciokrotny wzrost jej ceny, o ile można byłoby to zrealizować, co np. nie jest możliwe we Francji.

Jak więc zatrzymać globalne ocieplenie i zanieczyszczenia od paliw kopalnych i jednocześnie uwolnić się od energii jądrowej, utrzymując nasz styl życia? Jak to zrobić?

Czy odnawialne źródła energii i oszczędność energetyczna wystarczą do osiągnięcia tego celu?

Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej złożona... bo żaden scenariusz przejściowy nie mówi, że odnawialne źródła energii kiedykolwiek będą w stanie zastąpić paliwa kopalne i energię jądrową bez drastycznego ograniczenia naszej konsumpcji.

Książkę „Transition énergetique - ces vérités qui dérangent !”  oceniono jako inspirujące badanie przeprowadzone po mistrzowsku przez Bertranda Cassoret'a. Książka ma również i tę zaletę, że pobudza do merytorycznej debaty i to poza jakąkolwiek ideologią.

Tłumaczenie i opracowanie

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródła:

[1] https://www.amazon.fr/kindle/dp/B07BZPJ9DD/ref=rdr_kindle_ext_eos_detail

[2] https://www.lemondedelenergie.com/author/maitre-de-conferences-en-genie-electrique/

[3] http://www.bvoltaire.fr/livre-transition-energetique-de-bertrand-cassoret/?mc_cid=db4ee5f429&mc_eid=bf199b13a5

[4] https://materialyinzynierskie.pl/lit-najwazniejszy-metal-przyszlosci/