Redakcja portalu stopwiatrakom.eu zwraca się do obydwu kandydatów na urząd Prezydenta RP uczestniczących w II turze wyborów z apelem o publiczne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Poruszamy w nich najważniejsze kwestie dotyczące przemysłowej energetyki wiatrowej w Polsce. Liczymy na to, że sztaby wyborcze obu kandydatów udzielą naszym czytelnikom odpowiedzi na te ważkie pytania. Odpowiedzi oczywiście zamieścimy na naszym portalu.

  1. czy kandydat na urząd Prezydenta RP poprze inicjatywę ustawodawczą, która odsunie lokalizacje przemysłowych elektrowni wiatrowych od siedzib ludzi na minimalną odległość wyrażoną wzorem wysokość elektrowni w najwyższym punkcie śmigła razy 15?
  2. czy kandydat na urząd Prezydenta RP uznaje, że przy planowaniu dalszego rozwoju przemysłowej energetyki wiatrowej w naszym kraju Państwo Polskie zobowiązane jest zagwarantować ochronę zdrowia i podstawowych praw ekonomicznych sąsiadów farm wiatrowych na obszarach wiejskich?
  3. czy kandydat na urząd Prezydenta RP uznaje słuszność żądania sąsiadów wiatraków, akustyków i lekarzy na całym świecie, by urzędowe pomiaru hałasu, jak i badania oddziaływania hałasu turbin wiatrowych obejmowały całe spektrum dźwięku (bez użycia skali A), w tym hałasu niskiej częstotliwości i infradźwięków, także wewnątrz domów mieszkalnych?
  4. czy kandydat na urząd Prezydenta RP poprze inicjatywę ustawodawczą, która będzie całkowicie zakazywała lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych i w obszarach Natura 2000 oraz w ich otulinach, co zapewni integralność obszarów chronionych zgodnie z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?
  5. czy kandydat na urząd Prezydenta RP poprze inicjatywę utworzenia specjalnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich, którego przeznaczeniem będzie budowa samowystarczalnych energetycznie gospodarstw domowych i rolnych, w oparciu o technologie umożliwiające generację energii elektrycznej i cieplnej w małej skali?
  6. czy kandydat na urząd Prezydenta RP zgadza się z poglądem, że realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego powinna być prowadzona w oparciu o pełne, rzetelne rozeznanie kosztów przebudowy systemu energetycznego, w tym kosztów rozbudowy sieci energetycznej, kosztów alternatywnych w postaci redukcji funduszy na rozwój i wdrożenie niskoemisyjnych technologii produkcji energii, a także na poprawę efektywności energetycznej w systemie energetycznym i poza nim, oraz innych kosztów społecznych i ekonomicznych?
  7. czy kandydat na urząd Prezydenta RP poprze inicjatywę ustawodawczą obejmującą krajową regulację tzw. dominant krajobrazowych, jako zasadniczego warunku ochrony krajobrazu?