^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajęła się wczoraj poprawkami, które do ustawy o OZE wniósł Senat. Komisja przyjęła m.in. poprawkę w zakresie wsparcia dla prosumentów, którą zgłosili w Senacie senatorowie PO, odrzucając poprawkę Bramory. (…)
Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w piątek 20 lutego 2015 r. Wobec poprawek Senatu ustawa będzie ponownie głosowana przez Sejm, a do ich odrzucenia posłowie będą potrzebować bezwzględnej większości głosów.

http://gramwzielone.pl/trendy/14844/sejmowa-komisja-ds-energetyki-przeciwko-poprawce-bramory

[Druk nr 2964] Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Publikujemy stanowisko „Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej” do w/w projektu ustawy. Jakkolwiek Izba podnosi zbędny charakter tego projektu ustawy, to jednak realizuje postulat lobby energetyki wiatrowej o utrzymaniu braku jakiejkolwiek regulacji prawnej, która blokowałaby rozwój tej branży. Warto zapamiętać zdanie z tego stanowiska, bo pokazuje ono w pełni stan wiedzy w tym środowisku na temat szkodliwości elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi: „Abstrahując od faktu, że mimo dynamicznego rozwoju od ponad 3 dekad energetyki wiatrowej w całym świecie, nie zgromadzono przekonywujących dowodów naukowych na rzekomą szkodliwość i ryzyka powodowane zwłaszcza przez najnowsze generacje turbin, a zatem nie ma merytorycznego uzasadnienia dla ograniczania rozwoju akurat tej branży”.

http://www.reo.pl/stanowisko-pigeor-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-i-ustawy--prawo-budowlane

[Ustawa krajobrazowa]

We wtorek podkomisja nadzwyczajna rozpatrywała prezydencki projekt ustawy mający wzmocnić ochronę krajobrazu. Propozycja przewidywała wprowadzenie pojęcia "dominanty przestrzennej" w celu zaostrzenia zasad lokalizacji np. elektrowni wiatrowych, wieżowców i wszelkich innych obiektów, które byłyby uznane za "dominantę przestrzenną". Tego rodzaju obiekty miały powstawać - według projektu prezydenckiego - tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjmowany przez gminy.
Na razie, na poziomie podkomisji zrezygnowaliśmy z tego instrumentu i tym samym zrezygnowaliśmy z wprowadzenia uwarunkowań, które wskazywałyby co, gdzie można stawiać i jakiej wielkości i wysokości" - powiedziała PAP po posiedzeniu podkomisji jej szefowa Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO).

http://www.cire.pl/item,106641,1,0,0,0,0,0,podkomisja-sejmowa-ustawa-krajobrazowa-bez-dominanty-przestrzennej.html

Rząd pani premier Ewy Kopacz właśnie zamknął możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – tak brak przedłużenia ważności pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp w ustawie o OZE oraz w ustawie o obszarach morskich ocenił Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, organizacji walczącej o rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/14830/w-polsce-nie-ma-woli-politycznej-aby-rozwijac-morskie-farmy-wiatrowe