Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 15 czerwiec 2015

Informujemy, że portal stopwiatrakom.eu jest zarejestrowanym tytułem prasowym i wpisany został do rejestru dzienników i czasopism  przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją: PR 19288.

Regulamin redakcji portalu „stopwiatrakom.eu”

W celu sprostania różnego rodzaju oczekiwaniom wyrażanym w listach nadsyłanych do redakcji przez czytelników portalu stopwiatrakom.eu, publikujemy regulamin przyjęty i zaakceptowany przez członków naszego zespołu.

1) Portal stopwiatrakom.eu będzie zamieszczać informacje dotyczące wszystkich aspektów związanych z lokowaniem elektrowni wiatrowych w Polsce i na świecie, w tym również informacje o protestach społecznych. Stoimy na stanowisku, że obecny stan prawny oraz rozpowszechnione praktyki władz publicznych w tej dziedzinie prowadzą do sytuacji głęboko krzywdzących indywidualne osoby i całe społeczności lokalne, przyczyniając się do łamania prawa własności i prawa do życia w zdrowiu. Ekspansywna polityka inwestycyjna idzie w parze z przedmiotowym traktowaniem ludzi przez instytucje państwowe i samorządowe, jak i też przez prywatny biznes. Jesteśmy solidarni z tymi osobami, które najczęściej są zupełnie osamotnione i nie dysponują niezbędnymi zasobami, by podjąć walkę o swoje żywotne interesy.

2) Portal stopwiatrakom.eu będzie zamieszczać informacje prawne oraz teksty i dokumenty analityczne pomocne ludziom. Na portalu publikowane będą materiały, nierzadko nieznane polskiej opinii publicznej, które burzą obraz rzekomych zalet przemysłowej energetyki wiatrowej we wszystkich jej formach, kreowany przez jednostronną propagandę. Naszą misją jest przełamywanie blokady informacyjnej na temat istotnych ujemnych lub niepokojących okoliczności i skutków towarzyszących forsowaniu przemysłowej energetyki wiatrowej na świecie i w Polsce.

3) Publikujemy informacje, co do których mamy rozsądną pewność, że pochodzą z rzetelnych i wiarygodnych źródeł, a co za tym idzie nie wprowadzają w błąd naszych czytelników. We współpracy z innymi kierujemy się zasadą działania w dobrej wierze oraz wzajemnego zaufania i oczekujemy tego samego od naszych partnerów.

4) Portal stopwiatrakom.eu redagowany jest całkowicie społecznie przez grupę osób, które związane są od lat ze środowiskiem przeciwników energetyki wiatrowej w jej obecnej postaci.

5) Portal stopwiatrakom.eu nie reprezentuje interesów żadnego sektora energetyki, ani jakiejkolwiek grupy lub organizacji producentów energii. Nigdy nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek wparcia o charakterze finansowym lub innym z takiego źródła.

6) Portal stopwiatrakom.eu nie prowadzi działalności politycznej i stanowczo się od niej odżegnuje. Nie opowiadamy się po stronie żadnej z funkcjonujących partii politycznych i nie będziemy ich promować. Nie wyklucza to jednak naszej współpracy z tymi politykami i urzędnikami, którzy gotowi są działać na rzecz eliminacji nieracjonalnych i szkodliwych aspektów obecnych strategii, programów, przepisów i praktyk na styku energetyki i ochrony środowiska, w szczególności na rzecz znalezienia właściwych rozwiązań politycznych i prawnych w odniesieniu do przemysłowej energetyki wiatrowej.

7) Tak w naszym kraju, jak i w skali międzynarodowej portal stop wiatrakom.eu współpracuje, aktywnie i solidarnie, z organizacjami i mediami społecznościowymi reprezentującymi sąsiadów farm wiatrowych. Podejmujemy również współpracę z organizacjami i mediami promującymi racjonalną politykę energetyczną i ekologiczną, która uwzględnia należycie długofalowe interesy społeczności wiejskich oraz potrzebę ochrony zasobów przyrody i natury. Współpracujemy w szczególności ze społecznymi inicjatywami w krajach o dłuższych i bardziej intensywnych doświadczeniach z forsowaniem przemysłowej energetyki wiatrowej.

8) Redakcja stopwiatrakom.eu nie ingeruje w treść materiałów nadsyłanych, za wyjątkiem dokonywania skrótów nazbyt obszernych materiałów. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odmowy zamieszczenia nadesłanych materiałów w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość co do ich wiarygodności czy prawdziwości. Również informacje o planowanych protestach, spotkaniach, wystąpieniach opublikowane zostaną dopiero wtedy, gdy ich organizatorzy podejmą ostateczną decyzję co do ich formy i daty. Stopwiatrakom.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przebieg i powodzenie działań, o których informuje, a w szczególności za frekwencję i rezultaty akcji protestacyjnych.

Redakcja stopwiatrakom.eu

721 00 24 63


stary
732 819 577


Informujemy, że portal stopwiatrakom.eu jest zarejestrowanym tytułem prasowym i wpisany został do rejestru dzienników i czasopism  przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją: PR 19288.