Skip to main content
Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Prawda o wiatrakach

StopWiatrakom.eu
OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 23 marzec 2015

W publicznych wypowiedziach przedstawicieli władzy państwowej, samorządowców, branży wiatrakowej i ekspertów, na których inwestorzy wiatrakowi się powołują, pojawia się wciąż zaskakujące twierdzenie, że nie istnieją badania naukowe, które wskazywałyby na negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na człowieka. Poniżej załączamy listę publikacji naukowych, w tym publikacji recenzowanych oraz raportów, która dowodzi czegoś całkowicie odwrotnego. Lista ta będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe publikacje.

Proponujemy, by w postępowaniach środowiskowych prowadzonych przed organami administracji przedstawiać tą listę publikacji, jako dowód w sprawie na okoliczność, iż badania naukowe potwierdzają negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na człowieka i twierdzenia odwrotne zwyczajnie rzecz biorąc mijają się z prawdą. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada prawdy materialnej i organy administracji nie mogą opierać swoich rozstrzygnięć o nieprawdziwe informacje i brak wiedzy o aktualnym stanie badań naukowych. Warto pod tym kątem weryfikować przedstawiane przez inwestorów raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Lista publikacji naukowych wykazujących negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na człowieka:

1) Bakker H et al. 2009. Seismic Effect on Residents from 3 MW Wind Turbines Third International Meeting on Wind Turbine Noise Aalborg Denmark 17 – 19 June 2009;

2) van den Berg GP. 2003. Wind turbines at night: acoustical practice and sound research. Euronoise 2003. Paper 160;

3) van den Berg GP. 2004. Effects of the wind profile at night on wind turbine sound. Journal of Sound and Vibration. 277:955-970 link

4) van den Berg GP. 2005: The beat is getting stronger: the effect of atmospheric stability on low frequency modulated sound of wind turbines, Journal of Low Frequency Noise, Vibration And Active Control24 (1), pp. 1-24;

5) van den Berg G P. 2006. The sound of high winds: the effect of atmospheric stability on wind turbine sound and microphone noise Doctoral Thesis Groningen, The Netherlands; Rijksuniversiteit Groningen;

6) van den Berg G P., et al. 2008. WINDFARM perception. Visual and acoustic impact of wind turbine farms on residents. FP6-2005-Science-and-Society-20. Specific Support Action Project no. 044628;

7) Bolin K., 2009. Wind Turbine Noise and Natural Sounds-Masking, Propagation and Modeling. Doctoral Thesis. Royal Institute of Technology, Stockholm;

8) Botha P. 2011. Lessons learned from long-term monitoring at Project West Wind. Proceedings of the Fourth International Meeting on Wind Turbine Noise. Rome. 12- 14 April 2011;

9) Bowdler D. 2008. Amplitude Modulation of Wind Turbine Noise. A Review of the Evidence. New Acoustics. www.newacoustics.co.uk;

10) Bray W, James R. 2011. Dynamic measurements of wind turbine acoustic signals, employing sound quality engineering methods considering the time and frequency sensitivities of human perception. Proceedings of Noise-Con 2011, Portland, Oregon, 25-27 July 2011. Curran Associates, 2011;

11) Bronzaft A. 2011. The Noise from Wind Turbines: Potential Adverse Impacts on Children’s Well-Being. Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 256, link

12) Bullmore A et al. 2009. Wind farm noise predictions and comparison with measurements. Third International Meeting on Wind Turbine Noise, Aalborg, 17-19 June 2009;

13) Butré J-L. 2005. French St. Crepin windplant noise survey results (2005), cited as a personal communication from J-L Butre, Ventducobage, 11-5-05 in Pierpont N. 2006;

14) CMOH. 2010. The potential health impact of wind turbines. Chief Medical Officer of Health, Ontario, Report No 014894;

15) Chouard C-H. 2006. Le retentissement du fonctionnement des eoliennes sur la sante de l’homme [Repercussions of wind turbine operations on human health]. French National Academy of Medicine. Panorama du medecin, 20 March 2006;

16) Clean Energy Council. 2010. Wind Farms Technical Paper: Environmental Noise. S3387C6 http://www.cleanenergycouncil.org.au/cec/resourcecentre/reports.html

17) Cox R, Unwin D, Sherman T. 2012. Wind Turbine Noise Impact Assessment Where ETSU is Silent. http://www.cumbriawindwatch.co.uk/blog/2012/07/where-etsu-is-silent-windfarm-noise-assessment/

18) Cooper S. 2014. The Results of an Acoustic Testing Program Cape Bridgewater Wind farm. Energy Pacific, November 2014, Australia, link

19) Dang-Vu et al. 2010. Spontaneous brain rhythms predict sleep stability in the face of noise. Current Biology. 20:R626-7;

20) Davis J and Davis S. 2007. Noise pollution from wind turbines – living with amplitude modulation, low frequency emissions and sleep deprivation. Wind Turbine Noise 2007;

21) Driscoll D. 2009. Environmental Discussion – response to questions about noise. Presented at Environmental Stakeholder Roundtable on Wind Power. New York State Energy Research and Development Agency. June 16th 2009. DTI. 2006;

22) The Measurement of Low Frequency Noise at Three UK Wind Farms – W/45/00656/00/00 – Hayes McKenzie Partnership. Plus draft reports 2006a, b, c;

23) Dixsaut G et al. 2008. Wind turbines and noise: is there a minimal siting distance? Epidemiology. 19(6) Supplement S216;

24) Forsdick D. 2008 Noise and wind turbine proposals. Renewable Energy Seminar paper, 1st October 2008 , link;

25) Frey BJ. and Hadden PJ. 2007. Noise radiation from wind turbines installed near homes: effects on health. www.windnoisehealthhumanrights.com;

26) Frey BJ. and Hadden PJ. 2012. Wind turbines and proximity to homes: The impact of wind turbines on health. Society for Wind Vigilance http://www.windvigilance.com/

27) Hanning C. 2010. Wind turbine noise, sleep and health. Society for Wind Vigilance, www.windvigilance.com , link;

28) Hanning C. 2012. Wind turbine noise, sleep and health. Response to: The Northumberland County Council Core Issues and Options Report Consultations on behalf of the Northumberland & Newcastle Society, July 2012, link

29) Hanning C. and Evans A. 2012. Wind turbine noise. British Medical Journal, BM J2 012;344d oi: 10.1136/ bmj.e1527 (8 March 2012), link;

30) Harrison J. 2011. Wind Turbine Noise. Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 256, DOI: 10.1177/0270467611412549, link;

31) Harry A. 2007. Wind turbines, noise and health, link;

32) Havas M. and Colling D. 2011. Wind Turbines Make Waves: Why Some Residents Near Wind Turbines Become Ill , Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 414. DOI: 0.1177/0270467611417852, link;

33) Hayes M. 2007. Affidavit in reply. Makara Wind Farm. New Zealand Environmental Court. W59/2007;

34) Horner B.,Jeffery R. and Krogh C. 2011. Literature Reviews on Wind Turbines and Health : Are They Enough? , Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 399. DOI: 10.1177/0270467611421849, link;

35) Horonjeff RD. 2010. Siting of wind turbines with respect to noise emissions and their health and welfare effects on humans. Document prepared in response to the Public Service Commission of Wisconsin “Measurement protocol for sound and vibration assessment of proposed and existing wind electric generation plans.” May 2010;

36) Irvine T. 2009. Wind Turbine Noise. Vibrationdata Newsletter May 2009 pp12-22. http://www.vibrationdata.com/Newsletters/June2009_NL.pdf ;

37) Ito A. and Takeda T. 2010. Sickness claims prompt study of wind turbines. The Asahi Shimbun. 19th January 2010;

38) Jabben J, -Verheijen E and Schreurs E. 2009. Impact of wind turbine noise in the Netherlands. Third International Meeting on Wind Turbine Noise, Aalborg 17-19 June 2009;

39) Jeffery R. , Krogh C. , Horner B. 2013. Adverse health effects of industrial wind turbines. Canadian Family Physician (CFP)vol. 59, May 2013, official publication of the College of Family Physicians of Canada PMC US National Library of Medicine – National Institutes of Health. link;

40) Jeffrey R., Krogh C. and Horner B. 2014. Industrial wind turbines and adverse health effects. Canadian Journal of Rural Medicine Can J Rural Med 2014;19(1). Publication of the Canadian Medical Association, link;

41) Kabes DE and Smith C. 2001. Lincoln Township Wind Turbine Survey, Agricultural Resource Center, University of Wisconsin Extension/Cooperative Extension, May 16, 2001;

42) Kamperman GW and James RR. 2008. Simple guidelines for siting wind turbines to prevent health risks. Noise-Con 2008. Dearborn, Michigan;

43) Kamperman GW and James RR. 2008b. The “How To” guide to siting wind turbines to prevent health risks from sound, link;

44) Krogh, C, et al. 2011. WindVOiCe, a Self-Reporting Survey: Adverse Health Effects, Industrial Wind Turbines, and the Need for Vigilance Monitoring. Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 334 , link;

45) Krogh, C. 2011. Industrial Wind Turbine Development and Loss of Social Justice? Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 321, link;

46) McMurtry R. 2011. Towards a Case Definition of Adverse Health Effects in the Environs of Industrial Wind Turbines: Facilitating a Clinical Diagnosis. Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 316, link;

47) Møller H. and Pedersen C. 2011. Low-frequency noise from large wind turbines. Section of Acoustics, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7-B5, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark, Acoustical Society of America,[DOI: 10.1121/1.3543957] J. Acoust. Soc. Am. 129 (6), June 2011 PACS number(s): 43.50.Rq, 43.28.Hr, 43.50.Cb, 43.50.Sr [ADP] Pages: 3727–3744, link;

48) Moorhouse A et al. 2007. Research into Aerodynamic Modulation of Wind Turbine Noise. Final Report. DEFRA Contract NANR233;

49) Muzet A, Miedema H. 2005. Short-term effects of transportation noise on sleep with specific attention to mechanisms and possible health impact. Draft paper presented at the Third Meeting on Night Noise Guidelines, WHO European Center;

50) Nelson D. 2007. Perceived loudness of wind turbine noise in the presence of ambient sound. Second International Meeting on Wind Turbine Noise. Lyon, France;

51) New Zealand Standards. 2009. Acoustics – Wind farm noiseDZ6808/v2.4 Committee: 6808;

52) NHMRC 2010. Wind Turbines and Health: A rapid review of the evidence. Australian Government National Health and Medical Research Council;

53) Nissenbaum M, Aramini J, Hanning C. Adverse health effects of industrial wind turbines: a preliminary report. Proceedings of 10th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN), 2011, London, UK. Curran Associates, 2011, link;

54) Nissenbaum M, Aramini J, Hanning C. 2011. Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health . Noise and health journal, vol.14 issue 60, Sept.-Oct. 2012 , link;

55) Palmer W. 2009. A new explanation for wind turbine woosh – wind shear. Third International Meeting on Wind Turbine Noise, Aalborg 17-19 June 2009;

56) Pedersen E and Persson Waye K. 2003. “Perception and annoyance of wind turbine noise in a flat landscape”, Proceedings of Internoise 2002, Dearborn;

57) Pedersen E and Persson Waye K. 2004. Perception and annoyance due to wind turbine noise—a dose-response relationship J. Acoust. Soc. Am. 116 3460–347, link;

58) Pedersen E and Persson Waye K. 2007 Response to wind turbine noise in different living environments Occup. Environ. Med. 64 480–6 , link;

59) Pedersen E. and Persson Waye K. 2008. Wind turbines – low level noise sources interfering with restoration? Environmental Research Letters. 3:015002;

60) Pedersen E. 2009a. Effects of wind turbine noise on humans. Third International Meeting on Wind Turbine Noise, Aalborg 17-19 June 2009, link;

61) Pedersen E et al. 2009b. Response to noise from modern wind farms in The Netherlands. J Acoust. Soc. Am. 126:634-643, link;

62) Phillips CV. 2010. An analysis of the epidemiology and related evidence on the health effects of wind turbines on local residents. Evidence to the Public Service Commission of Wisconsin on behalf of the Brown County Citizens for Responsible Wind Energy. Docket 1-AC-231, Wind Siting Rules;

63) Phillips C. 2011. Properly interpreting the epidemiologic evidence about the health effects of industrial wind turbines on nearby residents. Bulletin of Science Technology & Society 31:303-8, link;

64) Phipps R et al. 2007. Visual and noise effects reported by residents living close to Manawatu wind farms: preliminary survey results. Evidence to the Joint Commissioners, 8th-26th March 2007, Palmerston North Sleep disturbance and wind turbine noise. November 2010 Page 61 of 69;

65) Phipps R. 2007a. Evidence of Dr Robyn Phipps, In the Matter of Moturimu Wind Farm Application heard before the Joint Commissioners 8th – 26th March 2007 Palmerston North;

66) Pierpoint N. 2005. Health, hazard, and quality of life. Wind power installations – how close is too close? www.windturbinesyndrome.com;

67) Pierpont N. 2006. Wind Turbine Syndrome: Noise, Shadow Flicker, and Health. www.windturbinesyndrome.com;

68) Pierpont N. 2009. Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment. K Selected Publications. Santa Fe, New Mexico;

69) Punch J et al. 2010. Wind turbine noise: what audiologists should know. Audiology Today. JulyAug2010:20-31;

70) Rand R, Ambrose S, and Krogh C. Occupational Health and Industrial Wind Turbines: A Case Study. Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 359 DOI: 10.1177/0270467611417849

71) Salt AN and Hullar TE. 2010. Responses of the ear to low frequency sounds,infrasound and wind turbines. Department of Otolaryngology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, 63110, USA, Hearing Research 2010 Sep 1; 268(1-2):12-21. Epub 2010 Jun 16, link;

72) Salt AN and Kaltenbach JA. 2011. Infrasound From Wind Turbines Could Affect Humans. Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 296, DOI: 10.1177/0270467611412555, link;

73) Salt AN, Lichtenhan J. 2014. How Does Wind Turbine Noise Affect People. Acoustics Today – winter 2014, link;

74) Shain M. 2011. Public Health Ethics, Legitimacy, and the Challenges of Industrial Wind Turbines: The Case of Ontario, Canada. Bulletin of Science Technology & Society, 2011 31: 256, DOI: 10.1177/0270467611412552, link;

75) Shepherd D. 2010. Wind turbine noise and health in the New Zealand context. In: Rapley, B. I. and Bakker, H. H. C., Sound, Noise, Flicker and the Human Perception of Wind Farm Activity. Atkinson & Rapley Consulting Ltd, Palmerston North, New Zealand. ISBN 978-0-473-16558-1;

76) Shepherd D et al. 2010a. Opposition to wind turbines: noise about nothing?. Presentation to the International Symposium on Sustainability in Acoustics, Sydney. August 29th-31st 2010;

77) Shepherd D, McBride D, Welch D, Dirks K, Hill E. 2011. Evaluating the impact of wind turbine noise on health related quality of life. Noise Health 13:333-9, link;

78) Shepherd D, Billington R. 2011. Mitigating the Acoustic Impacts of Modern Technologies: Acoustic, Health, and Psychosocial Factors: Informing Wind Farm Placement.Bulletin of Science Technology & Society 2011 31: 389, link;

79) Sinkaus, B. 2011. Examining the Effects of Wind Turbine Industrial Development on Rural Areas.” Australian National Internships Program. Prepared for Alby Schultz, MP. Parliament of Australia;

80) Siponen D. 2011. The Assessment of Low Frequency Noise and Amplitude Modulation of Wind Turbines, 4th international Meeting on Wind Turbine Noise, Rome, Italy, 12 - 14 April 2011;

81) Society for Wind Vigilance 2010 a & b. An Analysis of the American/Canadian Wind Energy Association sponsored: “Wind Turbine Sound and Health Effects: An Expert Panel Review, December 2009”;

82) Society for Wind Vigilance 2010c. Delay, Denial and Disappointment. An Analysis of the Chief Medical Officer of Health (CMOH) of Ontario. “The Potential Health Impacts of Wind Turbines May 2010”;

83) Society for Wind Vigilance 2010d. Haste Makes Waste. An Analysis of the National Health and Medical Research Council “Wind Turbines and Health A Rapid Review of the Evidence July 2010”;

84) The Noise Association. 2006. Location, location, location. An investigation into wind farms and noise by The Noise Association;

85) Thorne R. 2010a & b. Statement of Evidence (and Addenda) of Dr. Robert Thorne Called by Huatau Marae for the Mighty River Power Turitea Redesign, February 2010. New Zealand;

86) Thorne R. 2010c. Noise Impact Assessment with respect to the Yaloak Wind Farm. Evidence to the Yaloak Wind Farm inquiry. PL-SP/05/0098. Australia;

87) Thorne R. 2011. The Problems With “Noise Numbers” for Wind Farm Noise Assessment. Bulletin of Science Technology Society. 31:262-290, link;

88) Todd N et al. 2008. Tuning and sensitivity of the human vestibular system to low frequency vibration. Neuroscience Letters 444;36–41;

89) Verheijen E et al. 2009. Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid. RIVMrapport 680300007/2009;

90) Villey-Migraine M., 2004, Effets de l’eolien industriel sur la sante des Hommes, Universite Paris, Federation Nationale – Vent de Colere .

 

Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć inicjatywę redakcji stopwiatrakom.eu w sprawie tłumaczeń powyższych publikacji to prosimy o dokonywanie wpłat na podane poniżej konto:


Fundacja Łyński Kamień w Warszawie,
al. Komisji Edukacji Narodowej 83 m. 114, 02-777 Warszawa

ING Bank Śląski, nr konta: 76 1050 1025 1000 0090 3052 3345

Tytuł wpłaty: "darowizna na tłumaczenia"

http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1549-projekt-portalu-stopwiatrakom-eu-zbieramy-fundusze-na-t%C5%82umaczenia-na-j%C4%99zyk-polski-zagranicznych-publikacji-naukowych-na-temat-wp%C5%82ywu-elektrowni-wiatrowych-na-zdrowie-oraz-analiz-oddzia%C5%82ywania-farm-wiatrowych-na-otoczenie.html