^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Redakcja „stopwiatrakom.eu” otrzymała zaproszenie na seminarium organizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministra Gospodarki pt. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii – regulacje prawne dot. energetyki odnawialnej”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2, Patio I piętro.

Liczymy, że tak jak i w poprzednich latach, dyskusja na seminarium będzie miała charakter merytorycznej rozmowy poświęconej problemom związanym z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Obecność przedstawicieli resortu gospodarki pozwoli zapewne przybliżyć stanowisko Ministerstwa w kwestii zasad opracowania projektu „Krajowego Planu Działania w zakresie odnawialnych źródeł energii”. Przyjęcie takiego dokumentu przewiduje ustawa o OZE (art. 126) i może mieć on fundamentalne znaczenie dla sposobu w jaki będą osiągane w Polsce krajowe cele udziału oze w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii. Mówiąc wprost, to rząd będzie podejmował decyzje czy dalej stawiamy w Polsce przemysłowe farmy wiatrowe czy też rozwój oze będzie podążał w bardziej racjonalnym kierunku, tj. wsparcia energetyki prosumenckiej, wsparcia tych oze, co tworzą miejsca pracy w miejscu lokalizacji i wsparcia tych oze, co nie wywołują konfliktów społecznych i nie zanieczyszczają środowiska. Stąd też istnieje pilna potrzeba merytorycznej dyskusji w tej sprawie i wsparcia racjonalnych pomysłów w zakresie oze, a nie chaotycznego rozwoju farm wiatrowych, zwłaszcza że Komisja Europejska z jej pomysłami na całkowitą dekarbonizację gospodarki wychodzi naprzeciw życzeniom lobby wiatrakowego.