^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Publikujemy apel Ligi Walki z Hałasem, jedynego branżowego stowarzyszenia akustyków w Polsce, dotyczący konieczności dokonania zmian w przepisach w zakresie pomiarów i zwalczania hałasu w środowisku. Redakcja stopwiatrakom.eu popiera ten apel, gdyż zmiana prawa jest oczywistą koniecznością, by w sposób rzetelny i zgody ze współczesną wiedzą naukową badać wpływ hałasu na środowisko i ludzi.

W kontekście elektrowni wiatrowych warte podkreślenia jest jedno zdanie apelu: „Kryterium niesłyszalności dźwięków nie może być tożsame z brakiem ich uciążliwości i szkodliwości dla zdrowia”. Jest to istota sprawy w batalii toczonej z elektrowniami wiatrowymi, gdyż specyfika hałasu emitowanego przez te urządzenia (sygnatura elektrowni wiatrowej) jest tak unikalna, że nie przypomina żadnego innego hałasu i nie da się go poprawnie symulować przy użyciu dotychczasowych przepisów i metodyk. Zwłaszcza gdy jest to hałas niskoczęstotliwościowy lub wręcz infradźwiękowy.

Dlatego też niezbędne jest opracowanie odrębnych norm środowiskowych dla hałasu pochodzącego od elektrowni wiatrowych, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku hałasu drogowego, kolejowego czy lotniczego oraz odrębnej metodyki referencyjnej tylko dla symulacji i pomiaru hałasu pochodzącego od elektrowni wiatrowych.

Niezależnie od tego apelu bardzo dużą pomocą było objęcie ochroną akustyczną terenów rolnych i leśnych przez wyznaczenie maksymalnego równoważnego poziomu dźwięku. Dzisiaj te tereny w ogóle nie są chronione, co samo w sobie jest absurdem i w praktyce umożliwia stawianie elektrowni wiatrowych na terenach rolnych.

Dziękujemy Panom Mikołajowi Kirplukowi i Witoldowi Jaszczukowi za przekazanie apelu.