^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Fala upałów, która zalewa kraj, obnażyła prawdziwy stan polskiej energetyki. Wystarczyło zaledwie kilka dni, kiedy temperatury w ciągu dnia utrzymywały się stale powyżej 30 stopni Celcjusza, aby bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej zostało zredukowane praktycznie do minimum. PSE S.A. robią co mogą, ratując się importem energii (kablem ze Szwecji), ograniczając dostawy dla przemysłu, wstrzymując remonty, próbując uruchamiać szybko bloki węglowe w Bełchatowie. Za to rząd już zabezpiecza sobie tyły, wprowadzając nowe rozwiązania w odniesieniu do precedensowych ograniczeń w dostawie energii elektrycznej na taką skalę (w 2006 r. były tylko ograniczenia w dostawach gazu). Wczoraj (dnia 11 sierpnia 2015 r.) Rada Ministrów wydała bowiem rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1136). Załączamy jego treść wraz z rozporządzeniem z 2007 r., na którym jest ono oparte.

Gdy opadną temperatury a wraz z nimi emocje, przemysł zacznie liczyć straty i komuś będzie trzeba wystawić rachunek za … brak prądu. Chętnych do płacenia nie będzie, więc padnie na PSE S.A. jako na operatora systemu przesyłowego, który z mocy art. 11e Prawa energetycznego jest odpowiedzialny za szkody i straty powstałe w wyniku wprowadzonych ograniczeń w dostawach. Rząd, mając zapewne świadomość skali wyłączeń dla dużych odbiorców, musiał ratować PSE S.A. przed roszczeniami finansowymi. Taki też był powód wprowadzenia rozporządzenia z 11 sierpnia br., którego głównym celem jest obrona przed takimi roszczeniami.

Tuszowanie jednak tej niewygodnej politycznie (wybory w tle) awarii systemu energetycznego nie zwolni obecnego rządu, jak i każdego następnego, z odpowiedzi na pytanie, jak zabezpieczyć się przed kolejnymi wpadkami i co rzeczywiście można zrobić gdy zabraknie energii elektrycznej? Widać wyraźnie, że w obliczu kryzysu elektrownie wiatrowe nie uratowały bezpieczeństwa dostaw energii - akurat nie wiało - więc trzeba było szukać ratunku bądź w imporcie, bądź w uruchamianiu bloków węglowych (casus Elektrowni Bełchatów i bloku 858 MW). Warto zapoznać się z komunikatem PSE S.A. w tej sprawie, zamieszczonym na ich stronie internetowej. Pozwolimy sobie zacytować:

3. Czym jest spowodowana zaistniała sytuacja?

Utrzymująca się fala upałów i sytuacja hydrologiczna w kraju sprawiła, że wystąpiło obniżenie – poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Część krajowych elektrowni zmuszona jest do ograniczenia zdolności wytwórczych z uwagi na utrzymujące się, ekstremalne trudności w chłodzeniu (dot. elektrowni z otwartym obiegiem chłodzenia), ubytki na pracujących blokach, awaryjne odstawienia i przekwalifikowania na postoje awaryjne.

Jednocześnie wymienione wyżej ograniczenia zdolności wytwórczych w elektrowniach systemowych nie zostały skompensowane mocami wytwórczymi innych źródeł o nieprzewidywalnym charakterze produkcji np. farm wiatrowych ze względu na niekorzystne warunki wiatrowe. Z ok. 4 tys. MW mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych, produkcja energii elektrycznej w tych źródłach była na poziomie poniżej 10% tej wielkości, a w wybranych godzinach była na poziomie niewiele przekraczającym 100 MW.

Służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sposób powodujący jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Źródło: http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2483

Jasne staje się to, że polityka klimatyczna Unii, której myślą przewodnią jest całkowita dekarbonizacja energetyki i stawianie na nieprzewidywalne źródła odnawialne (w praktyce setek wiatraków), nie ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostaw energii. Niestety, czy tego chcemy czy nie, węgiel nadal będzie musiał zajmować ważne miejsce w miksie energetycznym.

Źródło:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/od-dzis-do-konca-sierpnia-ograniczenia-w-dostarczaniu-energii-elektrycznej.html