^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Do 18 września 2015 r. będą trwały konsultacje społeczne w sprawie projektu „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”. Dla ułatwienia zamieszczamy całość dokumentów na naszej stronie, w tym prognozę oddziaływania na środowisko. Ministerstwo Gospodarki, które jest odpowiedzialne za ten dokument, przyjmuje uwagi strony społecznej na specjalnym formularzu, który jest do pobrania tutaj: http://bip.mg.gov.pl/node/24670

Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia uczestniczące w sprawach związanych z budową elektrowni wiatrowych, biogazowni oraz innych odnawialnych źródeł energii do składania uwag do Ministerstwa Gospodarki, w szczególności dotyczących sposobu funkcjonowania tych urządzeń w praktyce i ich wpływu na środowisko. Skoro jednym z priorytetów polityki energetycznej ma być ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, to niezbędne jest informowanie instytucji publicznych o rzeczywistych skutkach rozwijania OZE. W przypadku elektrowni wiatrowych mamy bowiem do czynienia przede wszystkim ze wzrostem ekspozycji na hałas na obszarach wiejskich oraz z ograniczaniem możliwości rozwoju tych obszarów. Dodajmy, że ma to miejsce przy szczodrym wsparciu finansowym ze środków publicznych. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, niemniej jednak ważne jest, żeby do dyskusji włączało się jak najwięcej osób, w tym także tych, które są lub będą bezpośrednio zagrożone nieprzemyślaną i bezplanową ekspansją energetyki wiatrowej. W przeciwnym razie sprawa pozostanie przemilczana, a rozwój przemysłowych farm wiatrowych nadal przedstawiany będzie jako narzędzie budowy „zielonej gospodarki” i ograniczania emisji CO2.