^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Tak zwana teoria wygładzenia wiatru (niem. Glaettungsthese) mówi zasadniczo, że produkcja elektryczności z wiatraków stanie się stabilna, jeśli zintegruje się w jeden system farmy wiatrowe położone na obszarze wielu państw europejskich, ponieważ warunki wiatrowe występujące na takim obszarze wzajemnie się „bilansują” [1]. Glaettungsthese powtarza w języku naukowym to, do czego europejska branża wiatrakowa próbuje przekonać nas od lat, a mianowicie, że „wiatr zawsze gdzieś wieje” i dzięki temu energetyka wiatrowa może stać się podstawą stabilnego systemu energetycznego i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne od Portugalii po granice z Rosją itd.

Na teorii wygładzenia wiatru bazuje obecna polityka energetyczna Niemiec. Jednocześnie grupa naukowców niemieckich oskarżyła jej autorów o oszustwo naukowe i domaga się jej weryfikacji przez niezależną instytucję naukową [1].

Na początku tego roku przedstawiliśmy wyniki analizy danych dotyczących produkcji farm wiatrowych w 2013 r. w dziewięciu krajach europejskich, od Hiszpanii po Finlandię. Wnioski były takie, że integracja produkcji energii wiatrowej w skali Europy Zachodniej nie zapewni „niezawodnej energii elektrycznej” jej konsumentom [2].

10 listopada pisaliśmy o rezultatach podobnej analizy produkcji elektryczności z wiatru we wrześniu i październiku 2015 r. na obszarze Wielkiej Brytanii, Danii i Niemiec. Autor konkludował, że takich zastojów w produkcji energii z wiatru, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu tych dwóch miesięcy, „nie można obecnie i nigdy nie będzie można pokryć z zasobów [energii elektrycznej] dostępnych w magazynach energii”, ani też energią elektryczną z wiatru importowaną z innych państw [3].

Autor analizy uzupełnił ją obecnie o dane dotyczące produkcji farm wiatrowych we Francji i Szwecji we wrześniu i październiku 2015 r. [4].

Poszerzenie analizy o dwa bardzo duże kraje Europy Północnej nie zmienia w istotny sposób konkluzji.

Poniższy wykres pokazuje łączną produkcję energii z wiatru w pięciu krajach (Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Francja, Szwecja). Produkcja w indywidualnych krajach przedstawiona jest jako warstwy w różnych kolorach. Dominująca warstwa zielona odpowiada produkcji farm wiatrowych w Niemczech, gdzie jest ich zdecydowanie najwięcej.

6 30 260 0
Kolejny wykres przedstawia „znormalizowaną” produkcję w poszczególnych krajach. W ten sposób wyeliminowano efekt różnic w mocy zainstalowanych krajowych „flot” turbin wiatrowych. Wykres ten pokazuje faktyczny potencjał produkcji farm wiatrowych, jaki wynikał z warunków wietrznych panujących na obszarze danego kraju.

6 30 260 1

Ten ostatni wykres pokazuje, że w okresie wrzesień-październik 2015 w analizowanym regionie w czterech przypadkach (oznaczonych numerami 1-4) mieliśmy do czynienia z okresami głębokiego spadku siły wiatru. W tych okresach produkcja farm wiatrowych o mocy znamionowej ok. 50 GW kształtowała się znacznie poniżej 5 GW. Łączna produkcja w całym regionie osiągnęła najniższy poziom 3 października – 4,2 procenta mocy zainstalowanej. Najdłuższy okres ciszy wietrznej trwał natomiast od 18 do 20 października.

Wniosek końcowy: Bez względu na to, jak wiele turbin wiatrowych zostanie zainstalowanych lub jak wiele połączeń międzysystemowych (interkonektorów) zostanie zbudowanych na tym obszarze, Europa zmuszona będzie utrzymywać rezerwowe moce produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (zapewniających stabilne, przewidywalne dostawy elektryczności w okresach bezwietrznych) równe całkowitej zdolności produkcyjnej energetyki wiatrowej (100% rezerwa).

Redakcja

PRZYPISY
[1] „Niemcy: Czy niemiecka transformacja energetyczna w wersji 2.0 oparta jest na oszustwie naukowym?” - http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1629-niemcy-czy-niemiecka-transformacja-energetyczna-w-wersji-2-0-oparta-jest-na-oszustwie-naukowym.html
[2] „Czy w Europie zawsze gdzieś wieje? Od odpowiedzi na to pytanie zależy nasza przyszłość” - http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1370-czy-w-europie-zawsze-gdzie%C5%9B-wieje-od-odpowiedzi-na-to-pytanie-zale%C5%BCy-nasza-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
[3] „Europa: Znowu nigdzie nie wieje…” - http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/1630-europa-znowu-nigdzie-nie-wieje%E2%80%A6.html
[4] Euan Mearns, „A Big Lull”, wpis z 17 listopada 2015 - http://euanmearns.com/