^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej oraz mając na względzie zapowiadane przez rząd prace nad uregulowaniem procesu lokalizowania farm wiatrowych w Polsce, redakcja portalu „stopwiatrakom.eu” podjęła się zadania przygotowania analiz poszczególnych problemów związanych z rozwojem energetyki wiatrowej. Będziemy sukcesywnie publikowali opracowania, które stanowić będą podsumowanie naszej wiedzy o przemysłowej energetyce wiatrowej, pisane z perspektywy społecznej. Bardzo ważne jest to, by sprawy uciążliwości i szkodliwości tych urządzeń zgłaszane przez ludzi mieszkających w sąsiedztwie farm wiatrowych traktować obiektywnie i z należytą powagą. Rozwój energetyki wiatrowej nie może się odbywać kosztem zdrowia ludzi oraz blokować rozwój obszarów wiejskich. Liczymy na życzliwe przyjęcie pierwszego opracowania poświęconego oddziaływaniu akustycznemu farm wiatrowych autorstwa prof. Barbary Lebiedowskiej. Przygotowany przez redakcję wstęp wyjaśnia cele postawione temu opracowaniu.


W imieniu redakcji – Marcin Przychodzki