^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

381. Prezydent 08.04.2016

W dniu 6 kwietnia 2016 r. obyło się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pt. „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse.”, w której uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie i senatorowie. Otwierając posiedzenie, prezydent Duda wskazał na znaczącą rolę rolnictwa i obszarów wiejskich dla rozwoju Polski. Opowiedział się za aktywną rolą państwa w „budowaniu systemu silnego rolnictwa pod opieką państwa”, którego celem powinno być m.in. zapewnienie pewności produkcji rolnej, zapewnienie wysokiej jakości żywności czy wzrost zamożności rolników. Prezydent Duda wspominał też dużym znaczeniu rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach rolniczych, które mogą być szansą na samowystarczalność energetyczną wsi. Wystąpienie Prezydenta dostępne jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=j2i270-gOy8

Będziemy uważnie śledzić prace Narodowej Rady Rozwoju, gdyż już widać, że będzie ona miejscem dyskusji nad koncepcjami konkretnych rozwiązań i pomysłów realizowanych przez rząd. Rozwój obszarów wiejskich jest ściśle powiązany z rozwojem energetyki, która umożliwia zarówno codzienne funkcjonowanie, jak i prowadzenie szeroko rozumianej działalności rolniczej. Specyfika wsi wymaga jednak innego podejścia do zapewnienia dostaw energii elektrycznej i ciepła, niż na obszarach miejskich z uwagi na mniejszą dostępność nośników energii, niższe ich zużycie oraz rozproszenie zabudowy. Nowe technologie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych dają szansę mieszkańcom obszarów wiejskich na samowystarczalność energetyczną. Stosowane rozwiązania muszą być jednak dostosowane do potrzeb gospodarstw rodzinnych, gdyż takie dominują w Polsce. Przyjęcie tego założenia oznacza, że podstawowe znaczenie dla wsi ma energetyka prosumencka, gdzie produkuje się energię na własne potrzeby, a jedynie nadwyżki sprzedaje się na rynek lub sąsiadom. Takie założenie oznacza też, że rozwój przemysłowych OZE, w tym energetyki wiatrowej, na obszarach wiejskich powinien mieć charakter wyjątkowy i możliwy do zrealizowania tylko tam, gdzie nie wywołuje konfliktów przestrzennych czy społecznych.

Redakcja

Źródło:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/aktualnosci/art,24,rolnictwo-powinno-znajdowac-sie-pod-opieka-panstwa.html

 

Fotografia: Grzegorz Jakubowski, serwis: Prezydent.pl