^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wazneMówi się nam, że przytłaczająca większość naukowców jest zgodna co do tego, że większość zmian w pogodzie i klimacie, które następują od połowy XX wieku, spowodowanych jest przez działalność człowieka, zwłaszcza spalanie paliw kopalnych i emisji CO2. Mówi się nam, że naturalne mechanizmy, które przedtem odgrywały dominującą rolę, obecnie nie mają już znaczącego wpływu na warunki meteorologiczne i klimatyczne.

Czy w sprawie grożącego nam katastrofalnego antropogenicznego globalnego ocieplenia nauka nie ma już żadnych wątpliwości? – zastanawia się Kenneth Richard na niemieckim blogu NoTricksZone [1].

 6 30 573 0Fot. Pixabay

Dla przykładu, mówi się nam, że począwszy od około 1950 r. skrajne zjawiska meteorologiczne (huragany, susze, powodzie, burze) stały się częstsze i bardziej intensywne głównie z powodu dramatycznego wzrostu antropogenicznych (tj. pochodzących od człowieka) emisji CO2 od tego czasu. Człowiek powoduje obecnie topnienie lodowców i pokrywy lodowej oraz lodu morskiego w Arktyce i to w alarmująco narastającym tempie – co pozwala mówić o nadchodzącej „spirali śmierci”. Spalając paliwa kopalne, ludzie w chwili obecnej powodują podgrzewanie się i zakwaszenie oceanów do głębokości tysięcy metrów. Skutkiem działań człowieka jest podnoszenie się poziomu mórz – w ciągu nadchodzących 50 lat poziom mórz podniesie się o 3 metry, z katastrofalnym skutkiem. Nasze emisje CO2 zagrażają dalszemu istnieniu setek tysięcy gatunków zwierzęcych (zwłaszcza niedźwiedzia polarnego), a według „modeli klimatycznych” człowiek spowoduje wyginięcie miliona gatunków w ciągu kolejnych 33 lat. Nawet Ziemia obraca się już wolniej, albo szybciej, nie - wolniej, chociaż jednak nie – szybciej, na skutek działalności człowieka. Wszystko to są ugruntowane ustalenia nauki. Jedynie ci, którzy mają śmiałość zaprzeczać tym pewnikom naukowym (zwani „kłamcami klimatycznymi” – ang. climate deniers), mogą w to wątpić.

Ale jeśli znaczna część z tego, w co każe nam się wierzyć, nie jest w istocie prawdą? Jeśli wśród naukowców nie ma zgodności co do tego, że gatunek ludzki stał się dominującym czynnikiem powodującym zmiany w pogodzie i w klimacie od 1950 roku – tak jak to nam mówi Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu (UN IPCC)? A co jeśli nie istnieje przytłaczający konsensus, że obecnie, kiedy człowiek stał się czynnikiem dominującym, czynniki naturalne nie wywierają efektywnie żadnego wpływu na warunki meteorologiczne i zmiany klimatu?

Te wątpliwości są zasadne. Jedynie w 2016 r. bowiem w czasopismach naukowych opublikowano 500 recenzowanych artykułów naukowych, które podważają w istotny sposób obraz ugruntowanego „konsensusu” naukowego, że zmiany w pogodzie i w klimacie zdeterminowane są przez wpływ człowieka lub dwutlenku węgla, a nie przez czynniki naturalne (nie związane z działalnością człowieka).

Zamiast wspierać ten „konsensus”, w który jesteśmy zobligowani wierzyć (jeśli by nazwano nas „kłamcami klimatycznymi”), wspomniane 500 artykułów naukowych wskazuje raczej na istotne ograniczenia i niepewność cechującą tworzenie modeli klimatycznych i prognozy przyszłych katastrof klimatycznych związanych z wpływem człowieka. Ponadto, artykuły te zdecydowanie wskazują, że czynniki naturalne (słońce, trwające dziesięciolecia oscylacje stanu oceanów [NAO, AMO/PDO, ENSO], zmiany zachmurzenia i ilości odbijanej energii słonecznej (albedo) itd.) wywierały tak w przeszłości, jak i wywierają obecnie istotny lub dominujący wpływ na zmiany pogodowe i klimatyczne. Oznacza to, że dużo trudniej może być wykryć ślad (sygnał) antropogeniczny w kontekście zmienności naturalnej o tak dużym natężeniu. Omawiany zbiór artykułów zawiera pozycje kwestionujące (i podważające) „zgodne stanowisko nauki” w kwestii paleoklimatycznych ociepleń (Średniowiecze), zakwaszenia oceanów, topnienia i cofania się lodowców, rosnącego poziomu morza, skrajnych zjawisk pogodowych, mechanizmów wymuszających zmiany klimatu w przeszłości, wrażliwości klimatu na CO2 itd.

W zbiorze artykułów odrębną grupę stanowią 132 artykuły, które łączą zmiany w pogodzie i klimacie z aktywnością słońca (niezależnie od około 90 pozycji, które wskazują na wpływ oscylacji oceanicznych/atmosferycznych [ENSO, NAO itd.], zachmurzenia, aktywności wulkanicznej itp. na zmiany klimatu).

6 30 573 1Fot. Pixabay

Kwestia wpływu aktywności słońca ma szczególne znaczenie, ponieważ Międzyrządowy Zespół ONZ ds. Zmian Klimatu obstaje, od początku swojej działalności, przy tym, że czynniki związane ze słońcem nie odgrywają żadnej roli we współczesnych zmianach klimatu. Wygląda na to, że naukowcy w coraz mniejszym stopniu skłonni się zgadzać z tym elementem „konsensusu”.

Ze względu na ilość dostępnych materiałów naukowych, które uzasadniają sceptycyzm wobec stanowiska głoszącego alarmizm klimatyczny, lista 500 artykułów naukowych podzielona jest na trzy części (…), a mianowicie:

CZĘŚĆ 1. Naturalne mechanizmy kształtujące pogodę, zmiany klimatyczne (w sumie 236 artykułów naukowych) – dostępne na stronie - http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-1/#sthash.1utQQe4X.dpbs

Podajemy nazwy działów wchodzących w skład poszczególnych części zbioru w brzmieniu oryginalnym (po angielsku). Liczba artykułów podana jest w nawiasie przy końcu nazwy każdego działu.

I. Solar Influence On Climate (132)
II. Natural Oceanic/Atmospheric Oscillation (ENSO, NAO, AMO, PDO, AMOC) Influence On Climate (45)
III. Natural Ozone Variability and Climate (3)
IV. A Questionable To Weak Influence Of Humans, CO2 On Climate (11)
V. Low CO2 Climate Sensitivity (4)
VI. Modern Climate In Phase With Natural Variability (17)
VII. Cloud/Aerosol Climate Influence (14)
VII. Volcanic/Tectonic Climate Forcing (9)

CZĘŚĆ 2. Obserwacja i rekonstrukcja naturalnych zmian klimatu (152 artykuły) – dostępne na stronie - http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-2/#sthash.Gqm8LSBC.CVniT0Rx.dpbs


I. Lack Of Anthropogenic/CO2 Signal In Sea Level Rise/Mid-Holocene Sea Levels Meters Higher (34)
II. Warmer Holocene Climate, Non-Hockey Sticks (40)
III. No Net Regional Warming Since Early- Mid-20th Century (15)
IV. Abrupt, Degrees-Per-Decade Natural Global Warming (D-O Events) (8)
V. The Uncooperative Cryosphere: Polar Ice Sheets, Sea Ice (34)
VI. Ocean Acidification? (14)
VII. Natural Climate Catastrophes – Without CO2 Changes (4)
VIII. Recent Cooling In The North Atlantic (3)

CZĘŚĆ 3. Brak ugruntowanego stanowiska nauki. Nieektywność modeli klimatycznych (112 artykułów) – dostępne na stronie - http://notrickszone.com/skeptic-papers-2016-3/#sthash.ds3bZLfV.dpbs

I. Failing/Failed Renewable Energy, Climate Policies (10)
II. Climate Model Unreliability/Biases and the Pause (34)
III. Elevated CO2 Greens Planet, Raises Crop Yields (10)
IV. Wind Turbines, Solar Utilities Endangering Wildlife (7)
V. Less Extreme, Unstable Weather With Warming (15)
VI. Heat Not Hazardous To Polar Bears, Humans (3)
VII. No Increasing Trends In Intense Hurricanes (3)
VIII. No Increasing Trends In Drought Frequency, Severity (7)
IX. Urban Surfaces Cause (Artificial) Warming (4)
X. ‘Settled’ Science Dismantled (3)
XI. Natural CO2, Methane Sources Out-Emit Humans (3)
XII. Fires, Anthropogenic Climate Change Disconnect (5)
XIII. Miscellaneous (4)
XIV. Scientists: We Don’t Know (4)

Do poszczególnych artykułów dotrzeć można poprzez linki zawarte w nazwisku ich autorów na wyżej wskazanych stronach.

Jacek Malski

PRZYPISY
[1] Kenneth Richard, Crumbling „Consensus” - 2.01.2017 -   http://notrickszone.com/#sthash.9wOB4Fo7.dpbs