^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

logo stop wiatrakom miniZwracamy się do Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego o wydanie polecenia niezwłocznej publikacji wszystkich uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw (UC27). Brak upublicznienia tych uwag narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące przygotowywania aktów prawnych przez rząd.

Niepokoi nas to, że w ogóle pojawiła się taka propozycja nowelizacji ustawy o OZE. Pisaliśmy już o tym, że naszym zdaniem mamy do czynienia z celowym i świadomym działaniem po stronie Ministerstwa Energii, które chce poluzować przepisy dla lokalizacji i modernizacji elektrowni wiatrowych. Niewątpliwie sztywna odległość minimalna oraz konieczność budowy tych urządzeń na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są dużym utrudnieniem dla inwestorów, choć naszym zdaniem system aukcyjny jest jeszcze większą przeszkodą. Z góry bowiem wiadomo, że w aukcji wygrają nieliczni i wcale nie jest powiedziane, że w ogóle na tym zarobią.

W tej sprawie niezbędna jest pełna jawność działań po stronie Ministerstwa Energii, by strona społeczna i podatnicy wiedzieli, co resort i cały rząd zamierzają zrobić w temacie OZE, polityki klimatyczno-energetycznej oraz wiatraków. Polityka informacyjna po stronie Ministerstwa nie tylko kuleje. Jej po prostu nie ma. Nie wiemy, jak wyglądają negocjacje z Komisją Europejską w sprawie pakietu zimowego. Nie wiemy jaka będzie polityka energetyczna Polski na najbliższe lata. Nie wiemy dlaczego w ogóle ktoś wpadł na pomysł, by znowelizować ustawę odległościową?

Oczekujemy publicznych odpowiedzi na te pytania, gdyż polityka klimatyczno-energetyczna promowana przez Komisję Europejską jest w tej chwili najważniejszą polityką gospodarczą Unii Europejskiej i jej wdrożenie zagraża naszej energetyce i całej gospodarce. Pod hasłem ekologii, walki ze zmianami klimatu i dekarbonizacji Komisja ręka w rękę z Berlinem prowadzą brutalną politykę gospodarczą nakierowaną na przejęcie politycznej i ekonomicznej kontroli nad rynkiem energii w całej Europie. Jeśli tego nie zablokujemy, to pójdziemy z torbami.

Kto stawia wiatraki, ten zbiera burzę

Redakcja stopwiatrakom.eu

Ze stanem prac nad projektem można zapoznać się tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905/katalog/12442269#12442269

stopwiatrakom stopka 1