Skip to main content
 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

 • Prawda o wiatrakach

  StopWiatrakom.eu
  OGÓLNOPOLSKI SERWIS PRZECIWNIKÓW ZBYT BLISKIEJ LOKALIZACJI WIATRAKÓW OD DOMÓW.

Opublikowano: 28 marzec 2021
Globalne ocieplenie zawiodło klimatycznych panikarzy, którzy wbrew faktom dalej zwalczają korzystanie z paliw kopalnych – elementarz dla niedouczonych polityków

Wszechobecna propaganda klimatyczna w mediach głównego nurtu oparta jest o kilka mitów, które są nieustannie promowane wbrew oczywistym faktom i elementarnej wiedzy naukowej. Poglądy przeciwne i poddające w wątpliwość „ustaloną naukę o klimacie” są zaciekle eliminowane z obiegu publicznego, wszystko po to, by nie dopuścić do powstania nawet najmniejszych wątpliwości wśród polityków, dziennikarzy i wyborców, a już szczególnie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W ten sposób bełkot klimatyczny rozlewa się po infosferze publicznej i uniemożliwia rzetelną debatę o przyczynach, skutkach i kosztach „walki z klimatem”. Skala manipulacji i dezinformacji jest na tyle duża, że konieczne jest posługiwanie się zupełnie innymi pojęciami umożliwiającymi prawidłowe nazwanie rzeczywistości bez jej przeinaczania. Prawda sama się nie obroni i wymaga codziennej pracy a zwłaszcza posługiwania się innym językiem niż klimatyczni histerycy i naciągacze.

Allan MacRae, jest kanadyjskim inżynierem i publicystą od zajmujący się tematyką nauk o Ziemi i klimatu. Od ponad 20 lat publikuje teksty popularyzujące wiedzę o klimacie i o mechanizmach rządzących ziemską pogodą. Niedawno wystosował on apel do polityków i mediów zajmujących się rzekomym kryzysem klimatycznym, w którym posumował on aktualny stan wiedzy naukowej w sprawie klimatu. W pełni zgadzamy się z MacRae, który wyraźnie stwierdził w wywiadzie udzielonym w październiku 2020 r.

Jak Twoim zdaniem idealnie wyglądałaby polityka klimatyczna?

Nie ma naukowych podstaw potwierdzających histerię związaną ze zmianą klimatu, napędzaną przez CO2. Cały ten fałszywy kryzys i wynikające z niego fiasko związane z zieloną energią zmarnowały biliony dolarów na całym świecie i wywołały fałszywy alarm dla wszystkich, od biurokratów po uczniów. Domniemany kryzys klimatyczny NIE ma podstaw naukowych i jest jednym z najbardziej kosztownych oszustw w historii.

„Jaka jest Twoja motywacja do podpisania Światowej Deklaracji Klimatycznej CLINTEL?

Jak stwierdzono powyżej, domniemany kryzys klimatyczny NIE ma podstaw naukowych i jest jednym z najbardziej kosztownych oszustw w historii. Fałszywy kryzys klimatyczny roztrwonił dziesiątki bilionów dolarów z rzadkich zasobów globalnych, zniszczył rozsądną politykę energetyczną i spowodował niezliczone cierpienia setek milionów ludzi, którym odmówiono taniej i niezawodnej energii.

Jakie są pozorne motywy dla tych, którzy tak żarliwie promowali panikę klimatyczną od wczesnych lat 80-tych?

Prominentni zieloni czasami przyznają, że klimat i energia były fałszywą propagandą, zasłoną dymną dla ich skrajnie lewicowych celów politycznych. Celem ekologicznym jest zniszczenie dobrobytu i przeniesienie rozwiniętego świata do gospodarki planowej - z kilkoma bogatymi na górze spoglądającymi z góry na wielu biednych chłopów. Model ten opisuje większość krajów świata. Europa i Kanada są daleko na tej ścieżce, a Stany Zjednoczone pójdą w jej ślady w zależności od wyborów w listopadzie 2020 r.

Czy zmiany klimatu są dużym problemem w Twoim kraju i jak to zauważasz?
Zmiana klimatu jest ogromnym problemem w Kanadzie i grozi rozpadem kraju. Jest coraz bardziej oczywiste, że fałszywy alarmizm związany ze zmianami klimatu jest używany przez ekstremistów u władzy jako narzędzie do przejęcia totalitarnej kontroli nad ludnością i przeniesienia kraju do marksistowskiej gospodarki nakazowej. Ten totalitarny cel jest otwarcie przyznawany przez czołowych panikarzy klimatycznych. [1]

To jest esencja problemu, o którym piszemy od lat. Pod fałszywie przedstawianym pretekstem „ochrony klimatu”, który większości ludzi kojarzy się z „ochroną środowiska” - w końcu i „klimat”, i „środowisko” to w powszechnym zasadzie to samo – realizowany jest polityczny program przejęcia całkowitej kontroli nad gospodarką przy pomocy sprytnej zbitki słownej zwanej „obniżaniem emisji gazów cieplarnianych”. Wszystko to w sytuacji, kiedy nie było i nie ma takiego zjawiska, jak „globalne ocieplenie wywołane przez człowieka”. Polecamy przyjrzenie się poniższemu wykresowi temperatury górnych warstw ziemskiej atmosfery (troposfera) sporządzonej na podstawie pomiarów satelitarnych. Doprawdy trudno jest zauważyć na poniższym wykresie jakieś „gwałtowne” czy też „radykalne” zmiany temperatury w ostatnich 40 latach uzasadniające tezę o globalnym ociepleniu wywołanym przez człowieka. Zresztą, z perspektywy nauk o Ziemi, najkrótszym okresem w jakim można cokolwiek powiedzieć o zmianach klimatu, to okres min. 1.000 lat, a nie kilku czy nawet kilkunastu lat. Skracając perspektywę czasową wypaczamy własne spojrzenie na całe zagadnienie.

1228.1 Wykres temperatury w troposferze

Źródło: http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_February_2021_v6.jpg

Warto jeszcze raz przywołać Allana MacRae, który już w 2002 r. pisał, że nie było żadnego katastrofalnego i to spowodowanego przez człowieka, globalnego kryzysu związanego z ociepleniem/zmianą klimatu, a ponadto, że „zielona energetyka” nie jest ekologiczna i wytwarza za mało przydatnej energii. Co więcej, już wtedy wskazywał, że to nie globalne ocieplenie jest zagrożeniem dla ludzi, ale globalne ochłodzenie, które może rozpocząć się ok. 2020 r. z uwagi na niską aktywność słoneczną. [2]

W tej sprawie zawodzą od lat politycy i urzędnicy, którzy są zbyt łatwowierni, by nie powiedzieć, że całkowicie bezmyślni i niekompetentni, by być w stanie podejmować właściwe decyzje. W końcu podejmują oni decyzje, które nie dotyczą ich bezpośrednio i płacą za to cudzymi pieniędzmi. W takiej sytuacji łatwo podejmuje się głupie decyzje. I to jest uprzejma wersja tej sytuacji. Mniej uprzejma wersja zakłada, że politycy, urzędnicy i dziennikarze zajmują się odwracaniem uwagi od spraw ważnych i istotnych na zlecenie wielkich korporacji i możnych tego świata.

Zacytujmy samego Allana MacRae z 2002 r.:

(1) „Klimatologia nie potwierdza teorii katastrofalnego globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka – rzekomy kryzys ocieplenia nie istnieje.”

(2) „Ostatecznym celem zwolenników Kioto jest wyeliminowanie paliw kopalnych, ale spowodowałoby to katastrofalne w skutkach niedobory energii – gdyż marnotrawne i nieefektywne rozwiązania energetyczne proponowane przez zwolenników Kioto nie są w stanie zastąpić paliw kopalnych.”

(3) „Jeśli (tak jak uważamy) to aktywność słoneczna jest głównym czynnikiem wpływającym na wielkość temperatury na powierzchni Ziemi, a nie dwutlenek węgla, to powinniśmy rozpocząć następny okres schłodzenia klimatu w latach 2020-2030.”

(4) „Wskazuję, że globalne ochłodzenie rozpocznie się do 2020 r. lub wcześniej. Przygotujmy się.” [2]

Warto zwrócić uwagę na bardzo ważny argument, jakim posługuje się MacRae dotyczący roli dwutlenku węgla w „ogrzewaniu atmosfery”, który obala tezę o decydującej roli w generowaniu globalnego ocieplenia. Z badań MacRae wynika bowiem, że stężenie dwutlenku węgla jest skorelowane z ziemską temperaturą, ale w ten sposób, że poziom dwutlenku węgla zmienia się w ślad za zmianami temperatur tylko, że z 9-cio miesięcznym opóźnieniem. [3] Widać to na poniższym wykresie pochodzącym z tej publikacji.

1228.3 Wykres co2 i temperatury

Wykres pochodzi z tekstu: https://thsresearch.files.wordpress.com/2020/01/the-catastrophic-anthropogenic-global-warming-cagw-and-the-humanmade-climate-change-crises-are-proved-false.pdf

Wniosek jaki z tego płynie jest prosty i banalny – wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze nigdy nie wywoła globalnego ocieplenia ani też nie jest źródłem zmian klimatu. Ten wzrost stężenia dwutlenku węgla jest konsekwencją wzrostu temperatury. Tylko ten jeden argument obala celowość i racjonalność całej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i innych fanatyków walki z klimatem, także tych w Polsce. Co więcej, argument ten przemawia przeciwko tezie o wpływie działalności człowieka na tzw. „klimat”, gdyż eliminuje on fundament teorii, tj. dwutlenek węgla obsadzony w roli gazu cieplarnianego. Wiemy jednak doskonale, że klimatyczni naciągacze i oszuści nie zamierzają złożyć broni i zrezygnować z gigantycznych dochodów tylko dla tego, że ich teorie i tezy okazały się być wyssane z palca i nie znajdują poparcia w obserwacji. W końcu, ich zdaniem „nauka jest już ustalona” raz na zawsze i trzeba „natychmiast rozwiązać problem globalnego ocieplenia”. Dlatego jakakolwiek naukowa debata z klimatystami nie jest możliwa, gdyż posługują się oni negatywnymi emocjami (sianie strachu i generowanie paniki) w celu wywołania presji na rządzących, by podjęli oni wadliwe decyzje polityczne o dalekosiężnych skutkach finansowych i nie są zainteresowani dociekaniem prawdy naukowej.

Jeszcze raz wskazujemy na daleko idące konsekwencje gospodarcze, polityczne i społeczne realizacji agendy klimatycznej, tak mocno promowanej przez Unię Europejską i konsekwentnie realizowanej przez rząd Morawieckiego. Żadna z gałęzi gospodarki czy aktywności społecznej nie zostanie oszczędzona przez sektę klimatystów, którzy już teraz wymuszają „transformację” w kierunku „gospodarki neutralnej klimatycznej”. Warto pod tym kątem przejrzeć ostatnie wypowiedzi rządu w sprawie Nowego Ładu czy też Krajowego Planu Odbudowy. [4] Są one wypełnione po brzegi programami i deklaracjami o realizacji klimatycznej transformacji ustrojowej. W praktyce – ich realizacja - oznacza odbieranie społeczeństwu dostępu do powszechnie znanych i użytkowanych technologii, jak produkcja energii elektrycznej i cieplnej z paliw kopalnych czy też możliwość zakupu i użytkowania samochodu osobowego, np. z silnikiem Diesla czy też wprowadzenie zakazów produkcji i spożycia czerwonego mięsa. Wszystkie te rozwiązania będą wprowadzane stopniowo i na stałe, jak np. nowe normy emisji spalin dla samochodów, które w praktyce faworyzują wyłącznie samochody elektryczne. Efektem tego procesu będzie ograniczenie swobody przemieszczania się, gdyż samochody te mają krótki zasięg i są zwyczajnie zbyt drogie. A to tylko przykład pierwszy z brzegu.

Polityczna agenda polityków promujących „walkę z klimatem” jest prosta i bynajmniej nie chodzi w niej o klimat, ale o przejęcie pełni politycznej władzy przy pomocy straszenia „kryzysami klimatycznymi” czy też „kryzysem epidemicznym”. Oczywistym efektem tych działań będzie dalsza ekspansja władzy politycznej na wzór sowiecki. Nie bez powodu Związek Sowiecki nazywany był „więzieniem narodów”. Koncepcja „Wielkiego Resetu” zakłada bowiem odbieranie ludziom wpływu na rzeczywistość, wpływu na decyzje władz publicznych czy też prawa do decydowania o sobie samym, swoim życiu, zdrowiu, majątku i wielu innych rzeczach.

Niniejszy tekst dedykujemy Mateuszowi Morawieckiemu, Jarosławowi Gowinowi, Michałowi Kurtyce oraz Ireneuszowi Zysce, czołowym przedstawicielom panikarstwa klimatycznego w rządzie Zjednoczonej Prawicy i heroldom Wielkiego Resetu nasłanym na Polskę. Nie liczymy, że przeczytają go oni w całości, ani tym bardziej, że go zrozumieją. Chcemy jedynie, by nasi Czytelnicy zrozumieli, że działają oni w fałszywej sprawie i wbrew żywotnym polskim interesom gospodarczym, społecznym i politycznym popierając globalne siły panikarstwa klimatycznego. To właśnie ich polityka czyni nas słabszymi, biedniejszymi i bezbronnymi wobec prawdziwych zagrożeń.

Warto zastanowić się i zrozumieć, co znaczą słowa dr Tim’a Ball’a, emerytowanego brytyjskiego klimatolog, który powiedział, że: „Przez 95% czasu w okresie ostatnich 10.000 lat było cieplej niż dzisiaj.”. [5] To nie globalne ocieplenie jest dzisiaj zagrożeniem dla ludzi, ale błędna diagnoza i terapia, którą stosują rządzący próbując leczyć nieistniejącą chorobę.  

Tłumaczenie, opracowanie i komentarz

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

(1) Wywiad z Allane MacRae został opublikowany tutaj: https://clintel.org/interview-allan-macrae/ - publ. z dn. 26.10.2020 r.    

(2) https://electroverse.net/climate-change-covid-19-and-the-great-reset/ - publ. z dn. 19.03.2021 r.

(3) https://thsresearch.files.wordpress.com/2020/01/the-catastrophic-anthropogenic-global-warming-cagw-and-the-humanmade-climate-change-crises-are-proved-false.pdf  

(4) Więcej na temat Krajowego Planu Odbudowy można przeczytać tutaj: https://www.gov.pl/web/planodbudowy

(5) Nagranie z wypowiedzią Tim’a Ball’a dostępne jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=mqejXs7XgsU

Wszystkim naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy. Portal utrzymuje się wyłącznie z prywatnych datków i nie korzystamy z żadnych publicznych pieniędzy. Takie finansowanie gwarantuje nam pełną niezależność a Czytelnikom publikacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Prosimy o wpłaty na konto w PKO BP SA: 53 1020 2791 0000 7102 0316 5867

Tytuł wpłaty: "Darowizna na stopwiatrakom.eu"

Dziękujemy Państwu za życzliwe wsparcie!