^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Podczas głosowania nad ustawą o OZE, które odbyło się w sobotę, 7 lutego senatorowie odrzucili rozwiązanie najkorzystniejsze dla obywateli – czyli wsparcie dla najmniejszych instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci cen gwarantowanych. Przegłosowana poprawka przedstawiona przez senatora PO Michalskiego ma stać się kompromisowym rozwiązaniem pomiędzy propozycją rządu i środowiska energetyki obywatelskiej. Nic bardziej mylnego - informuje Koalicja Klimatyczna.

http://gramwzielone.pl/trendy/14670/koalicja-klimatyczna-senat-zaglosowal-przeciwko-energetyce-obywatelskiej

Komunikat Greenpeace

W obecnym kształcie ustawa nie spełnia oczekiwań społecznych. Senatorowie w zdecydowanej większości zdecydowali się poprzeć propozycje, które znacząco odbiegają od wcześniejszych, mających na celu rzeczywiste zwiększenie opłacalności inwestycji w mikroinstalacje OZE. Zamiast taryf gwarantowanych zaproponowano, by nadwyżka energii produkowanej przez prosumentów była odkupywana za kwotę wynoszącą 210% średniej ceny energii z poprzedniego roku. W praktyce oznacza to, że obywatele zamiast zaproponowanych przez Sejm 75 gr/kWh dostaną zaledwie około 40 gr/kWh. Przeciwko wprowadzeniu tej niekorzystnej zmiany zagłosowali senatorowie PiS oraz jeden senator niezależny. Przyjęte rozwiązania będą wspierać głównie spółki energetyczne, ale nie zwiększą znacząco opłacalności inwestycji w przydomowe mikroelektrownie OZE. Decyzja Senatu jest zaskakująca, zwłaszcza w świetle ogromnego poparcia dla rozwoju sektora odnawialnych źródłach energii (wg sondażu CBOS z listopada 2014r. 88% społeczeństwa chce więcej inwestycji w OZE).

http://gramwzielone.pl/trendy/14674/greenpeace-senat-poparl-interes-spolek-energetycznych-kosztem-obywateli

http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Senat-poparl-interes-spolek-energetycznych-kosztem-obywateli/

Senatorowie, zgodnie z oczekiwaniami rządu, usunęli poprawkę prosumencką. Zamiast niej znalazł się fasadowy zapis, który miał trafić do mediów jako "kompromisowe" rozwiązanie. Nie udało się.

http://www.reo.pl/w-senacie-zgnily-kompromis-ws-ustawy-o-oze