^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z sejmuJuż w dniu 8 maja br. zacznie obradować Podkomisja Nadzwyczajna powołana do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412). Bardzo szybkie tempo procedowania nowelizacji ustawy o OZE jest korzystne tylko i wyłącznie dla branży wiatrowej.

W sprawie wiatraków na lądzie powiedziano już w Sejmie i Senacie praktycznie wszystko, co było do powiedzenia,  ale widać są osoby w obecnym rządzie, które wiedzą lepiej, co dla Polski do dobre. W ten sposób kończy się „dobra zmiana”, gdyż tchórzostwo i brak woli walki o polskie interesy idą w parze z interesikami inwestorów wiatrakowych. Uchwalenie tej ustawy oznaczać będzie początek końca PiS-u, gdyż straci on w ten sposób jakąkolwiek wiarygodność w oczach wyborców. Istnieje coś takiego jak granica kompromisu, po przekroczeniu której wszystko zaczyna się rozpadać jak domek z kart. Cała nadzieja w tych posłach, którzy nie dali się omamić wiatrakowej propagandzie i zostaną wierni stronie społecznej.

Sejm foto mini

fot. Gmach Sejmu/ materiały własne redakcji

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412)  (ESK) obradować będzie 8 maja br. (wtorek) o godz. 11:30  w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D).

W skład tej podkomisji wchodzą:

Ardanowski Jan Krzysztof   /PiS/

Czerwiński Andrzej   /PO/

Gryglas Zbigniew   /Gowin/

Kasprzak Mieczysław   /PSL-UED/

Kozanecka Ewa   /PiS/

Kubiak Dariusz   /PiS/  -  przewodniczący

Matusiak Grzegorz   /PiS/

Nowak Tomasz Piotr   /PO/

Rosa Monika   /N/

Sitarski Krzysztof   /Kukiz15/

Zyska Ireneusz   /WiS/

Prosimy wszystkie osoby zaangażowane w walkę z bezmyślnym wiatrakowaniem Polski za pieniądze podatników o pilne wysyłanie swoich uwag i stanowisk bezpośrednio do Komisji korzystając z elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sejmu RP tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/contact.xsp?type=ESK

Gotowy apel do parlamentarzystów w sprawie nowelizacji ustawy o OZE opublikowaliśmy tutaj: http://www.stopwiatrakom.eu/ustawa-o-oze/2496-test-prawdy-dla-rz%C4%85du-i-koalicji-w-sprawie-wiatrak%C3%B3w-ustawa-o-oze-na-pierwszym-czytaniu-w-sejmie.html

Przypominamy też argumenty przeciwko wiatrakom, jakby kto zapomniał dlaczego elektrownie wiatrowe to nie jest ani „zielona" i ani "ekologiczna” energetyka

1) Przemysłowe elektrownie wiatrowe nie mogą być traktowane jako źródło „zielonej energii”, gdyż zanieczyszczają środowisko specyficznym i charakterystycznym tylko dla nich hałasem słyszalnym i niesłyszalnym (infradźwiękowym);

2) Przemysłowe elektrownie wiatrowe nie przyczyniają się do globalnego ograniczania emisji dwutlenku węgla ze względu na konieczność równoległego wspierania tej technologii przez tzw. rezerwę mocy (elektrownie oparte na węglu czy gazie, a więc emitujące CO2).

3) Liczne recenzowane publikacje naukowe dowodzą, że hałas słyszalny i niesłyszalny (infradźwiękowy) emitowany przez pracujące elektrownie wiatrowe oddziałuje nawet w odległości 8 – 9 km od źródła emisji i jest szkodliwy dla ludzi zmuszonych mieszkać w ich sąsiedztwie, przysparzając im licznych cierpień, w tym  chorób układu nerwowego oraz bezsenności;

4) Przemysłowa energetyka wiatrowa nie tworzy nowych miejsc pracy tam, gdzie pracują wiatraki, a jedynie w krajach produkujących turbiny wiatrowe lub ich elementy. Rozwój tej technologii przyczynia się za to bardzo istotnie do ograniczania miejsc pracy w tradycyjnej energetyce, górnictwie, hutnictwie oraz w energochłonnych gałęziach przemysłu;

5) Technologia produkcji energii elektrycznej z wiatru jest nieefektywna ze względu na brak możliwości jej magazynowania czy sterowania siłą wiatru, oraz niestabilna z powodu braku możliwości prognozowania wietrzności. Elektrownie wiatrowe nie mogą funkcjonować bez rezerwowych źródeł mocy i bez wsparcia energetyki tradycyjnej. Tym samym nie tylko nie przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, ale wręcz przeciwnie destabilizują system elektroenergetyczny swoją chaotyczną pracą;

6) Przemysłowe elektrownie wiatrowe, ze względu na brak opłacalności, nie funkcjonują bez wsparcia finansowego ze środków publicznych a istnienie przymusu zakupu energii elektrycznej przez nie produkowanej jest jedyną gwarancją jej odbioru. Motywacją podmiotów inwestujących w farmy wiatrowe jest chęć zysku, a nie idee ekologiczne. Ich ekspansja kończy się z chwilą obcięcia dotacji;

7) Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała, że plany budowy farm wiatrowych generują w miejscu ich lokalizacji silne konflikty społeczne a sama procedura uzyskiwania stosownych pozwoleń na każdym etapie postępowania administracyjnego wiąże się nierzadko ze stosowaniem praktyk korupcyjnych.

8) Przemysłowe elektrownie wiatrowe dewastują krajobraz i powodują podwyższenie śmiertelności awifauny i chiropterofauny. Dalsza ekspansja wiatraków może doprowadzić do absurdalnej sytuacji, kiedy to w imię „walki ze zmianami klimatu” będzie dochodzić do wycinania lasów oraz likwidacji form ochrony przyrody;

9) Ustawowa regulacja zasad lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych i ustalenie minimalnej odległości od terenów zamieszkałych przez ludzi według reguły 10H pozwoliło na ucywilizowanie procesu inwestycyjnego wiatraków w Polsce. Rezygnacja z dobrodziejstw tej ustawy z powrotem narazi ludność zamieszkującą tereny ekspansji wiatraków na niebezpieczeństwo negatywnego oddziaływania.

Kto popiera wiatraki, ten przegrywa wybory

Redakcja stopwiatrakom.eu

Źródło:

[1] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PODKOMST&NrKadencji=8&KodKom=ESK

[2] http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row1

stopwiatrakom stopka 1