^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1Ministerstwo Środowiska chwali się zorganizowanym w dniu 13 listopada br. briefingiem zatytułowanym „Polityka Surowcowa Państwa – rozwój bogactwa regionów”, podczas którego  zaprezentowano zasoby surowcowe, którymi dysponuje Polska oraz zasad prowadzenia polityki surowcowej.

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt „Polityki Surowcowej Państwa”, który jest efektem rocznej pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa pracującego pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju, oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Projekt „Polityki Surowcowej” jest w tej chwili na etapie konsultacji społecznych.

749. Orion Jędrysek foto

 

fot.: prof. Mariusz Orion Jędrysek / Ministerstwo Środowiska

Zwracamy uwagę na ten dokument dlatego, że to własne surowce zapewniają przewagę ekonomiczną gospodarce, a Polska ma ich pod dostatkiem i powinna je umiejętnie wykorzystywać.

Większość obszarów Polski to obszary, gdzie występują udokumentowane złoża surowców. [1] Żadne Państwo w Europie nie może pochwalić się takimi zasobami surowcowymi jak Polska (wyróżnienie redakcji) – mówił prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Wejście w życie Polityki Surowcowej Państwa będzie miało znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej, czyli ciepła Ziemi.

Ciepło Ziemi to główne źródło energetyczne w perspektywie kilkudziesięciu lat, obecnie wykorzystujemy te zasoby do ogrzewania miast (wyróżnienie redakcji) – zaznaczył prof. Jędrysek.

Jednym z pierwszych programów wykonawczych jest „Program rozpoznania geologicznego oceanów”, czyli PRoGeO. Program ten został opracowany w Ministerstwie Środowiska i zatwierdzony Rząd RP w sierpniu 2017 r. Zakłada on wydobycie cennych złóż metali znajdujących się na dnie oceanicznym. PRoGeO przewidziany jest na wiele lat, a potencjalnie cenne złoża metali są oceniane na bardzo zasobne.

Na dnie Atlantyku mamy działkę z potężnymi zasobami geologicznymi. Na świecie jest tylko 7 krajów, które dysponują taką działką. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż, m.in. siarczków miedzi czy pierwiastków ziem rzadkich. Pierwszy rejs rozpoznawczy odbędzie się już w przyszłym roku (wyróżnienie redakcji) – podkreślał wiceminister środowiska.

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Wbrew wielu malkontentom, pełne wykorzystanie własnych zasobów geologicznych, szczególnie surowców energetycznych i metali ziem rzadkich pozwoli na zbudowanie silnej pozycji gospodarczej naszego kraju. Dotyczy to także węgla i zasobów geotermalnych.

Projekt Polityki Surowcowej, to krok w dobrym kierunku. Jeżeli zostanie jeszcze obudowany przepisami i decyzjami umożliwiającymi przyszłe wydobycie, to będziemy spokojni o przyszłość naszej gospodarki. Kluczowe znaczenie ma jednak rozpoznanie i zabezpieczenie możliwości dalszego wydobycia węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i łupkowego, zasobów geotermalnych, miedzi i siarki. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej kiedyś się skończy i trzeba być dobrze przygotowanym na ten moment. Węgiel był i jest strategicznym surowcem i nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Nawet do produkcji stalowych masztów do elektrowni wiatrowych potrzebny jest węgiel, o czym zieloni fanatycy zdają się nie pamiętać. 

Sadźmy lasy rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

Źródło:

[1] https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiceminister-mariusz-orion-jedrysek-o-polityce-surowcowej-panstwa/

 

stopwiatrakom stopka 1