^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie poniedziałkowego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wstrzymaniu wycinki drzew. To nie jest jeszcze merytoryczne rozstrzygnięcie, ale środek zapobiegający dalszej wycince. Polska w ogóle nie może być pewna swoich racji w sporze przed Trybunałem, gdyż opinię mamy już na tyle mocno zszarganą, że nawet proeuropejskie gesty mogą wydawać się podejrzane. Wyrok w tej sprawie będzie istotny także z innych względów, o czym w komentarzu.

Prof. Szyszko ws. Puszczy Białowieskiej

21.11.2017 r.

„Polska, jak wcześniej, zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Puszczy Białowieskiej - powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, odnosząc się do postanowienia TSUE z 20 listopada 2017 r.

Prof. Jan Szyszko podkreślił, że unijny Trybunał Sprawiedliwości wczorajszym postanowieniem nie nałożył kar finansowych na Polskę.

„Nie grożą nam żadne kary, ponieważ nigdy nie naruszaliśmy przepisów unijnych i nie mamy takich zamiarów”– dodał.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko pokreślił, że Polska jako członek Unii Europejskiej, respektuje prawo europejskie.

„Działania w Puszczy Białowieskiej są w pełni zgodne przepisami Unii Europejskiej, w tym z dyrektywami siedliskową i ptasią. Naszym celem jest jedynie dobro przyrody i bezpieczeństwo ludzi – zaznaczył minister.

Minister Szyszko poinformował również, że zgodnie postanowieniem unijnego Trybunału, strona polska przedstawi Komisji Europejskiej w ciągu 15 dni informacje na temat działań w Puszczy Białowieskiej, które mają zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Główna rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej zaplanowana jest 12 grudnia br.

O Puszczy Białowieskiej

Polska część Puszczy Białowieskiej to ok. 60 000 ha. Tylko 17% Puszczy zajmuje Białowieski Park Narodowy. 28%  stanowią natomiast rezerwaty oraz tzw. obszary referencyjne. Na żadnym z tych terenów nie usuwa się drzew zaatakowanych przez kornika. [1]

Las 001

fot. Pixabay

logo stop wiatrakom mini[Nasz komentarz] Sprawa wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej żyje już własnym życiem. Spór między leśnikami a ekologami okazał się być nie do pogodzenia i przeniósł się do unijnego sądu. Każda strona sporu jest przekonana do swoich racji i nie chce ustąpić. Media rozpisują się o tej sprawie z wyjątkową zaciętością. Sprawa przypomina słynną historię z przed kilku lat, kiedy ekolodzy zabrali się do protestu w sprawie Doliny Rospudy.

Dla porządku przypomnimy w skrócie sprawę sporu. Komisja Europejska w lipcu br. skierowała sprawę wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unijni urzędnicy stoją na stanowisku, że Polska, nie wstrzymując wycinki drzew w Białowieży, narusza unijne prawo.

W marcu 2016 r Ministerstwo Środowiska zgodziło się na trzykrotne zwiększenie dopuszczalnej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, obszaru chronionego w ramach obszaru Natura 2000 oraz umożliwiło aktywne wykorzystanie tych obszarów leśnych, które do tej pory nie były użytkowane przez człowieka. W kwietniu br. Komisja Europejska wydała opinię, w której nie znalazła uzasadnienia do zwiększenia pozyskiwania drzewa. Jednak prace związane z wycinką drzew były wciąż prowadzone. Dlatego sprawa została skierowana przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja ponadto wniosła o zastosowanie środków tymczasowych mających wstrzymać wycinkę przed wydaniem wyroku w tej sprawie. Ministerstwo Środowiska uważa, że wycinka jest potrzebna, gdyż tylko w ten sposób można opanować plagę kornika, którego obecność stwarza ryzyko dla siedlisk innych gatunków żyjących w Puszczy.

„Oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej” – brzmi orzeczenie TSUE. Teraz będziemy mieli do czynienia z definiowaniem użytych w postanowieniu pojęć  „bezpieczeństwo publiczne” czy „aktywna gospodarka leśna”. Resort środowiska informuje, że jego działania w Puszczy prowadzone są właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Natomiast w ocenie Komisji Europejskiej interpretacja przyjęta przez Ministerstwo Środowiska jest zbyt szeroka.

Trybunał nakazał Polsce, aby powiadomiła Komisję, najpóźniej w ciągu 15 dni od doręczenia niniejszego postanowienia, o wszelkich środkach, jakie przyjęła w celu jego pełnego poszanowania, wskazując z uzasadnieniem te z rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej, które zamierza ona kontynuować ze względu na ich konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego” – podkreślono w komunikacie Trybunału. Gdyby Komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni tego rozstrzygnięcia, będzie mogła zażądać nowego postępowania. Jeśli wtedy Trybunał potwierdzi kontynuowanie wycinki, to nałoży na Polskę karę w wysokości co najmniej 100 tys. euro dziennie na rzecz KE. [2], [3]

Widać już, że przed planowanym na początek grudnia br. wydaniem orzeczenia przez Trybunał sprawa zrobiła się mocno skomplikowana. Okoliczność, że Trybunał udzielił zabezpieczenia wnioskowi Komisji, pokazuje, że wyrok może nie być korzystny dla Ministerstwa Środowiska. Należy w tej sprawie chuchać na zimne, gdyż ewentualna kara finansowa nałożona na Polskę będzie dotkliwa tak finansowo, jak i prestiżowo. Unijne organy konsekwentnie dążą do ukarania władz Polski celem pozbycia się ich z europejskich struktur władzy przy jednoczesnym pozostawieniu naszego państwa w Unii Europejskiej. Sprawa Puszczy Białowieskiej jest tylko pretekstem, o czym rząd zdaje się zapominać, nie biorąc pod uwagę cynicznej gry euromandarynów na upokorzenie Polski. Stosunek Komisji Europejskiej do Polski, do naszego rządu i wyborów dokonywanych przez Polaków był świetnym argumentem dla Brytyjczyków za głosowaniem za opuszczeniem Unii. Nikt poważny i o zdrowych zmysłach nie może sobie pozwolić na takie traktowanie. Tak naprawdę, to jesteśmy potrzebni Unii, jako rynek zbytu, zasób taniej siły roboczej i obszar ekspansji, niż partner biznesowy czy polityczny, którego traktuje się poważnie i z szacunkiem. Wyrok Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej będzie idealną wskazówką dla nas, jak jesteśmy traktowani w Unii. 

Sadźmy lasy, rozbierajmy wiatraki

Redakcja stopwiatrakom.eu

Przypisy:

[1] https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/prof-szyszko-ws-puszczy-bialowieskiej/

[2] http://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/tsue-100-tys-euro-kary-dziennie-wycinke-puszczy-bialowieskiej/

[3] https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/orzeczenie-trybunalu-sprawiedliwosci-w-sprawie-wycinki-w-puszczy-bialowieskiej.html

stopwiatrakom stopka 1