^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Skarga na obowiązujące w regionie Walonia (Belgia) normy hałasu dla turbin wiatrowych, złożona w styczniu 2014 r. w Komitecie Petycji Parlamentu Europejskiego, została uznana za dopuszczalną [to znaczy będzie rozpatrywana – uwaga redakcji] – poinformował we wtorek Olivier Janssens, rzecznik komitetu sąsiadów inwestycji wiatrakowej o nazwie „ABO Wind”, a która nie doszła do skutku.

Ówczesny minister regionalny Philippe Henry odmówił zatwierdzenia projektowanej farmy ABO Wind (8 turbin wiatrowych) na początku 2014 r. w następstwie konsultacji publicznych, co zostało przyjęte z zadowoleniem przez komitet sąsiadów i Miasto Gembloux.

Wcześniej jednak komitet zaskarżył obowiązujące w Walonii normy dotyczące hałasu. Procedura uruchomiona przez złożoną w tej sprawie skargę w Komitecie Petycji Parlamentu Europejskiego właśnie dobiegła końca.

Komitet Petycji „zwrócił się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego postępowania wyjaśniającego”. Komisja Europejska ma także zażądać informacji od Stałego Przedstawicielstwa Belgii przy Unii Europejskiej.

Komitet sąsiadów uważa, że rząd regionu Walonii „ukrył istotne informacje na temat hałasu wielkich turbin w celu ułatwienia realizacji celów w zakresie odnawialnej energii, przez co naruszył Konwencję z Aarhus o dostępie do informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji”.

„Dla nas istotne jest spojrzenie z zewnątrz, ocena turbin w sposób bezstronny. Rząd waloński wiedział od końca 2012 r., że wiele farm wiatrowych funkcjonuje bezprawnie w odniesieniu do hałasu i nieobiektywnej metody jego obliczania”, powiedział Olivier Janssens. Na początku 2014 r. minister planowania ówczesnego terytorium Walonii, Philippe Henry określił maksymalny poziom hałasu z turbin na 43 dB w nocy, ograniczony do 40 dB w przypadku ciepłych nocy, kiedy mieszkańcy najczęściej otwierają okna. Ten limit, który jest mniej restrykcyjny niż maksymalny poziom 40 dB obowiązujący zakłady innego typu, uzasadniano tym, że turbiny wiatrowe nie pracują ciągle każdej nocy. Niemniej jednak ten limit hałasu był trochę bardziej rygorystyczny niż norma przyjęta w 2002 r. dla warunków lokowania farm wiatrowych, stwierdził były minister Henry.

Zdaniem Oliviera Janssensa, skarga dotyczy także nowego rządu regionu, ponieważ obowiązany jest on stosować metodologię i kierować się decyzjami wcześniejszych rządów przy wydaniu nowych pozwoleń.

Źródło: Agence Belga, 27.01.2015 (http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/cadre-eolien-bruit-des-eoliennes-en-wallonie-la-plainte-deposee-au-parlement-europeen-jugee-recevable-695364.aspx) Podajemy za stroną Europejskiej Platformy Przeciwników Farm Wiatrowych (EPAW) – www.epaw.org.