^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W internetowym wydaniu liberalno-lewicowego magazynu „Der Spiegel” ukazał się artykuł, który dobitnie przedstawia skalę „ubóstwa energetycznego” w zamożnym społeczeństwie niemieckim – „na skutek rosnących kosztów elektryczności” w związku z nieprzemyślanym pędem ku „zielonej” energii.

Energiewende doprowadziła na skraj zapaści finansowej nie tylko niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne [2]. Również wiele osób prywatnych nie jest już w stanie regulować rachunków za energię. W przypadku Niemiec, czyli jednego z najbardziej rozwiniętych pod względem technologicznym krajów na świecie, taka sytuacja jest szokująca.

„Der Spiegel”, czołowy niemiecki magazyn informacyjny, podaje za niemieckim organem regulacji energetyki Bundesnetzagentur, że w 2014 r. odcięto dostawy prądu do ponad 350.000 gospodarstw domowych. Spiegel wini „Energiewende”, czyli program przejścia na energie odnawialne, pisząc w podtytule:

„Rosną społeczne problemy Energiewende: W zeszłym roku odłączono dostawy prądu do rekordowej liczby gospodarstw domowych. Przyczyną jest rosnąca cena elektryczności.”

Spiegel przedstawia także dane za lata poprzednie, które są równie przerażające. W 2013 r. pozbawiono prądu prawie 345.000 gospodarstw domowych, a w 2012 r. od prądu odcięto około 320.000 gospodarstw. W sumie w ciągu ostatnich trzech lat daje to gigantyczną liczbę 1,025 miliona gospodarstw domowych bez dostaw prądu!

W kraju liczącym 82 miliony mieszkańców, te dane wskazują na skalę społecznej frustracji.

6,3 MILIONA OSTRZEŻEŃ O ODCIĘCIU DOSTAW PRĄDU

Na tym polega rażący paradoks niemieckiej Energiewende: po stronie podaży elektryczności elektrownie tracą miliardy euro, ponieważ nie są w stanie sprzedać wytworzonej przez siebie energii nawet po niskich cenach. Jednocześnie wśród odbiorców prądu coraz więcej gospodarstw domowych nie jest w stanie zapłacić stawek za prąd, które szybują w górę na skutek wymuszonego przepisami napływu drogiej i niestabilnej „ekologicznej” energii do niemieckiej sieci energetycznej. Niegdyś potężna niemiecka sieć energetyczna chwieje się w posadach.

Jednak sytuacja może ulec dalszemu pogorszeniu. Spiegel pisze, że „dużo większa liczba gospodarstw domowych ma trudności z opłacaniem swoich rachunków za elektryczność. Według organu Bundesnetzagentur, zakłady energetyczne wysłały do swoich klientów 6,3 miliona ostrzeżeń o odcięciu dostaw prądu.”

Spiegel pisze, że od 2002 r. cena elektryczności w Niemczech podwoiła się, głównie z powodu opłat na gwarantowane stawki za energię odnawialną. Największy ciężar ponoszą gospodarstwa domowe, które zmuszone są płacić za prąd 45% więcej niż wynosi średnia cena w Unii (jednocześnie niemieccy producenci energii otrzymują 30% mniej niż przeciętny producent energii w UE)! Do tak groteskowych skutków doprowadziła interwencja państwa na niemieckim rynku energii.

Spiegel informuje, że w 2016 r. przewidywany jest dalszy wzrost kosztów energii, w efekcie czego przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci o 40 euro więcej w ciągu roku.

Redakcja

PRZYPISY

[1] Stefan Schultz, „Bundesnetzagentur: Rund 350.000 Haushalten wurde der Strom gesperrt”, Der Spiegel, 15.11.2015 - http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/strom-350-000-haushalte-mit-stromsperre-a-1062889.html. Cytujemy omówienie tego artykułu, które ukazało się tutaj: http://notrickszone.com/#sthash.ZxZLE63Z.dpbs

[2] Mówiąc w uproszczeniu, potężne dotacje publiczne i inne formy administracyjnego uprzywilejowania produkcji niestabilnej energii z wiatraków i solarów doprowadziły do sytuacji, w której ceny energii na rynku hurtowym są bardzo niskie, przy jednoczesnej wysokiej cenie detalicznej prądu. Przedsiębiorstwa energetyczne, które zajmują się częściowo lub wyłącznie produkcją stabilnej energii ze źródeł konwencjonalnych, stają się w ten sposób nierentowne. Uniemożliwia to normalne funkcjonowanie energetyki nie należącej do sektora OZE, jakikolwiek jej rozwój, w tym „ekologiczną” modernizację, a istocie powoduje jej likwidację. Te paradoksalne skutki Energiewende omawia szerzej inny wpis na blogu No Tricks Zone z 11.11.2015 - http://notrickszone.com/2015/11/11/bleeding-to-death-germanys-largest-power-company-e-on-loses-whopping-7-8-billion-collapse-accelerates/#sthash.vyvjxdwG.Wiy2pN72.dpbs