^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Jak pisaliśmy wcześniej, rząd irlandzki jest zdominowany przez zwolenników ekspansji energetyki wiatrowej praktycznie bez względu na szanse realizacji „celów klimatycznych” czy energetycznych [1].

Przedstawiciele rządu negują też, by turbiny i farmy wiatrowe miały szkodliwy wpływ na ich sąsiadów [2].

W tym kontekście zaskakujący jest wywiad, jakiego niedawno udzielił główny promotor energetyki wiatrowej w rządzie Irlandii, czyli minister energetyki Alex White.

White nie wykluczył, że być może trzeba będzie przesiedlać ludzi z obszarów, na których budowane mają być farmy wiatrowe. „Coś takiego miało miejsce w innych krajach – spotkałem się z takimi sytuacjami w innych krajach”, powiedział minister White [3].

Autor irlandzkiego bloga prawniczego The Law is My Oyster pisze (21.01.2016) [4], że nie był w stanie znaleźć ani jednego przypadku przymusowej dyslokacji miejscowej ludności gdziekolwiek na świecie w celu zapewnienia miejsca pod budowę farmy wiatrowej.

W wielu przypadkach ludzie zmuszeni byli do opuszczenia swoich domów, ale nie na etapie przygotowywania inwestycji wiatrakowych, lecz dopiero po wybudowaniu instalacji wiatrakowych. Do takich przesiedleń dochodzi poza tym nie w ramach działań wspieranych lub aprobowanych przez rządy różnych krajów, ale na skutek ucieczki ludzi przed zagrożeniami związanymi, przykładowo, z oddziaływaniem infradźwięków, migotania cienia czy innych form zniszczenia środowiska życia miejscowej ludności.

Czy więc Irlandia ma być pionierem takich praktyk?

Dodatkowo nie jest jasne, dlaczego skoro farmy wiatrowe nie szkodzą ludziom – tak jak minister White konsekwentnie twierdzi – konieczne może być przemieszczanie lokalnej ludności z dala od nich?

Opracowanie: redakcja

PRZYPISY

[1] http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1691-irlandia-%E2%80%9Estrategia-klimatyczna%E2%80%9D-bez-szans-na-znacz%C4%85ce-zmniejszenie-emisji-gaz%C3%B3w-cieplarnianych.html ; http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1717-irlandia-wiatraki-a-has%C5%82o-niezale%C5%BCno%C5%9Bci-energetycznej.html

[2] Jednym z wielu świadectw takiego oddziaływania jest blog prowadzony przez rodzinę mieszkającą w pobliżu farmy wiatrowej - zobacz http://stopwiatrakom.eu/194-wiadomo%C5%9Bci-z-zagranicy/1622-irlandia-mieszkaniec-wsi-publikuje-sw%C3%B3j-%E2%80%9Edzienniczek%E2%80%9D-z-monitorowania-ha%C5%82asu-i-stanu-swojego-zdrowia-na-nowym-blogu.html

[3] Wypowiedź w radiowym talk show - Portal Newstalk, 15.01.2016, http://www.newstalk.com/Wind-farms-Alex-White-renewable-sources-EirGrid-noise-health-complaints-moving-homes

[4] The Law is My Oyster Blog, wpis z 21.01.2016 - http://the-law-is-my-oyster.com/2016/01/21/wind-refugees/