^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

Niedawno ukazał się obszerny rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ma na celu uporządkowanie części przepisów z zakresu gospodarki przestrzennej przed uchwaleniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury uznało, że nowelizacja ta pozwoli na uporządkowanie części problemów wynikających z niezbyt udanej ustawy z 2003 r.

Publikujemy ten projekt, gdyż zawiera on propozycje zmian w przepisach dotyczących m.in. sprawy, o którą walczymy. Kluczowe znaczenie ma propozycja wprowadzenia nakazu budowania przemysłowych farm wiatrowych wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z jednoczesnym wyłączeniem tej możliwości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to ważne, że projektodawcy dostrzegli ten problem i chcą naprawić nietrafne orzecznictwo sądów administracyjnych traktujących elektrownie wiatrowe jako element uzbrojenia teren, czyli infrastrukturę techniczną.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad tym projektem.