^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

W dniu 23 listopada 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1936 ważna zmiana ustawy z dnia 3 października 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poniżej załączamy treść nowelizacji w pliku pdf. Niedługo opublikujemy też ujednoliconą wersję ustawy ze zmianami.

Zasadnicza część przepisów wchodzi w życie w dniu 23 grudnia 2015 r., a niewielka ich część dopiero z początkiem 2017 r. Nowelizacja ta została uchwalona po cichu i na szybko, tylko po to by uniknąć uczciwych konsultacji społecznych zarówno na etapie rządowym czy sejmowym. Nikomu w poprzednim rządzie nie zależało na poważnej dyskusji nad całą procedurą środowiskową, która mówiąc oględnie jest wadliwie skonstruowana i nie gwarantuje rzetelnej oceny skutków przedsięwzięć na środowisko. Szkoda, że ta ustawa w ogóle została opublikowana, gdyż i tak trzeba będzie całą procedurę pisać od nowa pod kątem jej uspołecznienia i zagwarantowania sąsiadom inwestycji rzeczywistego wpływu na lokalizację różnego typu przedsięwzięć szkodliwych dla środowiska. Procedura środowiskowa jest dzisiaj kluczowym narzędziem do ochrony praw i interesów obywateli przed inwestorami i musi być ona zwyczajnie przejrzysta i efektywna. Tak by zasada „Nic o nas, bez nas” nie była pustosłowiem.

Redakcja