^Do góry

Wiadomości po angielsku

Uwagi prawne

Blog Barbary Lebiedowskiej

portal wiadomosci z rzadu 1W samej końcówce roku, bo w dniu 30 grudnia 2016 r. odbędą się pierwsze cztery aukcje na dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE. Jest to praktyczny efekt wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zamieszczamy poniżej pełną treść ogłoszenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie.

Pierwsze dwie aukcje są dedykowane producentom biogazu rolniczego, którzy są wyraźnie faworyzowani przez Ministerstwo Energii, bo na wsparcie „załapią” się zarówno mali producenci (poniżej 1 MW), jak i więksi (powyżej 1 MW). Szkoda, że zdecydowano się na taką aukcję mimo braku przepisów dotyczących lokalizowania biogazowni. Powszechnie wiadomo, że są to obiekty wytwarzające wokół siebie nieznośne odory i zamieszkiwanie w nazbyt bliskiej odległości od biogazowni nie tylko, że jest nieprzyjemne, ale też wręcz uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Tymczasem, jak nie było ustawy odorowej, tak jej nie ma, choć na polskiej wsi narasta problem tzw. „śmierdzących inwestycji”. Są to zarówno biogazownie, ale przede wszystkim kurniki, fermy norek i trzody chlewnej. Problemu nie widzi zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest żywo zainteresowane wspieraniem przemysłowych ferm kurników, jak i też Ministerstwo Środowiska, które nie zauważa dewastacji olbrzymich terenów, zanieczyszczenia wód, no i smrodu wokół tych inwestycji. Sygnalizujemy tylko tę sprawę, bo niestety jest to kolejny istotny problem społeczny na wsi, którego istnienie usiłuje się wyciszyć.

Ważniejszą sprawą dla nas jest jednak aukcja nr 3, w ramach której rozstrzygane będzie wsparcie dla instalacji małych, bo do 1 MW mocy zainstalowanej, dedykowanej tak naprawdę fotowoltaice, bo przemysłowa energetyka wiatrowa nie spełnia parametrów tej aukcji. Publikujemy treść ogłoszenia o aukcji nr 3 („Aukcja zwykła Nr AZ/3/2016”).

Pierwsze aukcje mają charakter testowy i po ich przebiegu będzie wiadomo, co trzeba poprawić w przepisach lub też w regulaminie aukcyjnym. Istotne jest to, że w 2017 r. czekają nas kolejne aukcje, w tym na farmy elektrowni wiatrowych. Z dotychczasowych informacji, które ukazywały się w prasie wynika, że dla tego koszyka rząd przewidział aż 150 MW, więc są to 3 farmy po 50 MW lub 4 farmy po 37,5 MW. Tak czy inaczej oznaczałoby to, że deweloperzy wiatrakowi będą jednak mogli liczyć na jakieś wsparcie od rządu. Szacujemy, że ilość nagromadzonych gotowych projektów farm wiatrowych w Polsce z gotowymi pozwoleniami na budowę sięga już 1.000 MW, więc to i tak będzie kropla w morzu chciwości, ale jeśli dojdzie do tej aukcji, to niestety będziemy świadkami prestiżowej porażki rządu. Ustawa odległościowa nie dotyczy bowiem projektów z ostatecznymi pozwoleniami na budowę, a zgodnie z obietnicami PiS, wiatraki za ich rządów miały nie powstawać. Dlatego tak ważna dla strony społecznej jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i wprowadzenie specjalnych norm dla elektrowni wiatrowych, np. 30 dB(A) w nocy. To naprawdę nie jest takie trudne. Chętnie wspomożemy ten rząd i ministra Szyszko w przygotowaniu takich przepisów, bo trudno jest żyć i mieszkać przy elektrowniach wiatrowych. Wystarczy przeczytać ostatnie listy do redakcji opisujące udrękę rodziny spod Zgierza.

Sadźmy lasy, nie budujmy wiatraków.

Redakcja stopwiatrakom.eu


Ogłoszenie pierwszych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

Aukcje odbędą się 30 grudnia br., zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach Regulaminu aukcji, który jest dostępny na stronie internetowej URE. Będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu Wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Według obowiązujących obecnie przepisów na koniec 2016 r. przewidziano cztery rodzaje aukcji:

1. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,

2. dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,

3. dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne),

4. dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego Wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają Uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Data publikacji komunikatu: 30.11.2016 r.

Źródło:

https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/komunikaty/6800,Ogloszenie-pierwszych-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-OZE.html